Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ULUSAL GÜVENLİK VE SOSYAL MEDYA: FIRSATLAR VE TEHDİTLER

Management and Political Sciences Review, cilt.2, sa.2, ss.75-96, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

360-Degree Performance Appraisal and Feedback System: A Study with Heads of Departments in Çanakkale Onsekiz Mart University

Gaziantep University Journal of Social Sciences, cilt.17, sa.4, ss.1425-1437, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar