Education Information

Education Information

 • 2018 - Continues Doctorate

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Turkey

 • 2014 - 2018 Postgraduate

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Turkey

 • 2009 - 2014 Undergraduate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Biga İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, Turkey

Dissertations

 • 2018 Postgraduate

  İşletmelerde Eğitim ve Geliştirme Uygulamalarının İş Tatminine Etkisi: Bir Alan Araştırması

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü