Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Investigation of fatty acid compositions and some pomological characteristics of different olive cultivars during maturation in cool subtropical condition of Turkey

PROCEEDINGS OF THE IIIRD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CUCURBITS, no.1299, pp.211-220, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Determination of the effects of ecological differences on volatile compounds in ‘Bayramic Beyazi’ nectarine

PROCEEDINGS OF THE IIIRD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CUCURBITS, no.1297, pp.285-292, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

1-Methylcyclopropene Uygulamalarının Fuji (Malus domestica Cv. Fuji Zhen Aztec) Elma Çeşidinde Kalite Özelliklerine Etkileri

ÇOMÜ LAPSEKİ MYO UYGULAMALI ARAŞTIRMALAR DERGİSİ (LJAR), vol.1, no.1, pp.61-68, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Effect of Controlled and Modified Atmosphere on Storage Quality of Cauliflower (Brassica oleracea L. var. botrytis cv. Iglo) Heads

Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, vol.37, no.2, pp.94-101, 2020 (International Refereed University Journal)

Bayramiç Beyazı Nektarin Çeşidinde Farklı Uygulamaların Depolama ve Pazarlama Kalitesine Etkileri

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.4, no.2, pp.46-58, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Taze Fasulyenin Soğukta Muhafazasında Kalite Değişimlerinin Belirlenmesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.6, pp.57-64, 2018 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Soğuk Depolama Sonrası Taze Doğranmış Pink Lady Elma Meyvelerinde Bazı UygulamalarınTüketici Koşullarında Kaliteye Etkileri

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Pink Lady Elma Çeşidinde Hasat Sonrası 1- Methylcyclopre Uygulaması ve Dinam

Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, vol.35, pp.1-7, 2018 (Other Refereed National Journals)

Leonardit Uygulamasının Albion ve Sweet Ann Çilek Çeşitlerinde Bitki Gelişimi ve Verime Etkileri

ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.4, no.1, pp.13-19, 2016 (Other Refereed National Journals)

Kırmızı Biberde (Capsicum annuum L. cv. Kapya) Bazı Hasat Sonrası Uygulamaların Depolama Kalitesi Üzerine Etkileri

ÇOMÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.3, no.2, pp.45-53, 2016 (National Refreed University Journal)

POSTHARVEST HANDLING OF FRUIT AND VEGETABLES IN TURKEY

SCIENTIFIC PAPERS-SERIES B-HORTICULTURE, vol.60, pp.285-290, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Türkiye'de Yumuşak Çekirdekli Meyvelerin Durumu

Tarım Türk, no.36, pp.22-26, 2012 (Other Refereed National Journals)

Çanakkale’de Elma Yetiştiriciliğinin Sorunları ve Çözüm Önerileri

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi (TABAD), vol.2, no.1, pp.35-39, 2009 (Other Refereed National Journals)

Çanakkale’de Elma Yetiştiriciliğinin Sorunları ve Çözüm Önerileri

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi (TABAD), vol.2, no.1, pp.35-39, 2009 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Çanakkale’de Elma Yetiştiriciliğinin Sorunları ve Çözüm Önerileri

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi (TABAD), vol.2, no.1, pp.35-39, 2009 (Other Refereed National Journals)

Karaman İlinde Elma Depolanan Soğuk Hava Tesisi Varlığı, Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, vol.2, no.1, pp.159-163, 2009 (Other Refereed National Journals)

Çanakkale'de Elma Yetiştiriciliğinin Sorunları ve Çözüm Önerileri.

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, vol.2, no.1, pp.35-39, 2009 (Other Refereed National Journals)

Karaman İlinde Elma Depolanan Soğuk Hava Tesis Varlığı, Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, vol.2, no.1, pp.159-163, 2009 (Other Refereed National Journals)

Hasat Sonrası 1-MCP uygulamalarının Bahçe Ürünlerinin Muhafazası Üzerine Olan Etkileri

Soğuk Zincir ve Lojistik Dergisi, vol.2, pp.6-11, 2006 (Other Refereed National Journals)

Farklı Zamanlarda Hasat Edilen Trabzon Hurması (Diospyros kaki L.) Meyvelerinin Fizyolojik ve Kimyasal Yapılarında Meydana Gelen Değişimler

BAHÇE - Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, vol.33, pp.17-26, 2005 (Other Refereed National Journals)

The current situation and main characteristics of horticultural crop production in Troy ancient city region and Çanakkale

ÇOMÜ Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi, Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, vol.2, pp.241-256, 2004 (National Refreed University Journal)

Çanakkale ili bağcılığının mevcut durumu, sorunları ve çözüm önerileri

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Dergisi. Bahçe, vol.30, pp.25-35, 2001 (National Refreed University Journal)

EFFECT OF SEMPERFRESH ON POSTHARVEST BEHAVIOR OF CUCUMBER CUCUMIS SATIVUS L AND SUMMER SQUASH CUCURBITA PEPO L FRUITS

PROCEEDINGS OF THE IIIRD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CUCURBITS, no.492, pp.213-220, 1999 (Refereed Journals of Other Institutions)

MATURITY AND RIPENING CONCEPTS ON NECTARINES A CASE STUDY ON NECTARED 6 AND INDEPENDENCE

PROCEEDINGS OF THE IIIRD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CUCURBITS, no.441, pp.287-294, 1997 (Refereed Journals of Other Institutions)

A study on maturity standards and storage potential of Granny Smith variety of apples grown in Yalova

Doğa, Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, vol.14, no.4, pp.465-474, 1990 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Determination the Effects of Ecological Differences on Volatile Compounds in Bayramic Beyazi Nectarine Variety

30th International Horticultural Congress. S-1. Plant Genetic Resources: SustainableManagement and Utilization for Food, Nutritionand Environmental Security, İstanbul, Turkey, 13 - 14 August 2018

POSTHARVEST HANDLING OF FRUIT AND VEGETABLES IN TURKEY

International Conference “Agriculture for Life, Life for Agriculture”, 9 - 11 June 2016, pp.285-290

Çanakkale’de Yumuşak ve Sert Çekirdekli Meyve Yetiştiriciliğindeki Gelişmeler

Çanakkale Tarımı Sempozyumu: Dünü, Bugünü, Geleceği, Çanakkale, Turkey, 10 - 12 January 2011, pp.183-196

Çanakkale’de Yumuşak ve Sert Çekirdekli Meyve Yetiştiriciliğindeki Gelişmeler

Çanakkale Tarımı Sempozyumu: Dünü, Bugünü, Geleceği, Çanakkale, Turkey, 10 - 12 January 2011, pp.183-196

The Combined Effects of 1-Methylcyclopropene and Modified Atmosphere Packaging on Fruit Quality of 'Fuyu' Persimmon Fruit During Storage

10th International Controlled and Modified Atmosphere Research Conference, Antalya, Turkey, 4 - 07 April 2009, vol.876, pp.151-158 identifier identifier

Hasat Sonrası 1-MCP Uygulamalarının Eşme Ayva Çeşidinde Kaliteye Olan Etkileri

IV. Ulusal Bahçe Ürünlerinin Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, Antalya, Turkey, 8 - 11 October 2008, pp.52-59

”Eşme” Ayva Çeşidinde Hasat Sonrası 1-MCP Uygulamalarının Meyve Kalitesi Üzerine Olan Etkileri

Bahçe Ürünlerinde IV. Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, Antalya, Turkey, 8 - 11 October 2008, vol.1, pp.52-59

“EŞME” AYVA ÇEŞİDİNDE HASAT SONRASI 1- MCP UYGULAMALARININ MEYVE KALİTESİ ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ

IV. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza vePazarlama Sempozyumu, Turkey, 8 - 11 October 2008, pp.52-59

Çanakkale yöresinde yetiştirilen tüysüz beyaz şeftali popülasyonunda hasat zamanının meyve kalitesi üzerine olan etkileri

III. Ulusal Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, Hatay, Turkey, 6 - 09 September 2005, pp.64-71

Çanakkale Yöresinde Yetiştirlen Ayva Popülasyonunda Farklı Ambalaj Tiplerinin Meyve Kalitesi Üzerine Olan Etkileri

III. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, Antakya - Hatay, Turkey, 6 - 09 September 2005, vol.1, pp.453-460

Çanakkale Yöresinde Seçilmiş Bazı Trabzon Hurması Tiplerinin Fenolojik ve Pomolojik Özellikleri

I. Trabzon Hurması Yetiştirme ve Pazarlama Sempozyumu, Turkey, 25 - 26 November 2004

Bazı domates çeşitlerinin verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi

V. Sebze Tarımı Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 21 - 24 September 2004, vol.1, pp.288-294

Bazı domates çeşitlerinin verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi

V. Sebze Tarımı Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 21 - 24 September 2004, vol.1, pp.288-294

Klon anaçları üzerine aşılı Angelona erik çeşitinin su stresi koşullarındaki fizyolojik değişimleri.

Türkiye IV. Ulusal Bahçe Bitkileri kongresi 8-12 Eylül ,, Antalya, Turkey, 8 - 12 September 2003, vol.1, pp.205-207

Trabzon Hurmasında Farklı Hasat Zamanlarının Olgunluk ve Kaliteye Etkisi

II. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 24 - 27 September 2002, vol.1, pp.317-325

Trabzon Hurmasında Farklı Ambalaj Tiplerinin Muhafaza Süresi, Olgunluk ve Kaliteye Etkisi

II. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 24 - 27 September 2002, vol.1

Golden Delicious Elma Çeşidinde Düşürme Testlerinin Kaliteye Olan Etkisi

II. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 24 - 27 September 2002, vol.1, pp.263-270

Çanakkale İlinde Kışlık Sebze Üretimi Potansiyeli

IV. Sebze Tarımı Sempozyumu, Bursa, Turkey, 17 - 20 September 2002, vol.1, pp.82

Çanakkale ilinde kışlık sebze üretimi potansiyeli

IV. Sebze Tarımı Sempozyumu, Bursa, Turkey, 17 - 20 September 2002, vol.1, pp.82

Çanakkale ilinde kışlık sebze üretimi potansiyeli

IV. Sebze Tarımı Sempozyumu, Bursa, Turkey, 17 - 20 September 2002, vol.1, pp.82

Bazı domates çeşitlerinin kalite ve verim özelliklerinin belirlenmesi

III. Sebze Tarımı Sempozyumu, Isparta, Turkey, 11 - 13 September 2000, pp.130-137

Bazı domates çeşitlerinin kalite ve verim özelliklerinin belirlenmesi

III. Sebze Tarımı Sempozyumu, Isparta, Turkey, 11 - 13 September 2000, pp.130-137

Red Haven Şeftali Çeşidinde Kuraklığın Mineral Madde Alımına Etkileri

Türkiye II. Bahçe Bitkileri Kongresi, Ankara, Turkey, 14 - 17 September 1999, vol.1, pp.608-612

Bazı Erik klon anaçlarının Kurağa Dayanımları

Türkiye II. Bahçe Bitkileri Kongresi, Ankara, Turkey, 14 - 17 September 1999, vol.1, pp.111-115

Stark Earliest ve Vista Bella Elma Çeşitlerinin Kurağa Dayanımları

GAP. I. Tarım Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 26 - 28 May 1999, vol.1, pp.83-88

Bazı Elma Çeşitlerinde Farklı Düzeyde Sulamanın Bitkideki Morfolojik Değişimler Üzerine Etkileri

GAP. I. Tarım Kongresi, 26-28 Mayıs 1999, Şanlıurfa, Cilt I, S. 61-68., Şanlıurfa, Turkey, 26 - 28 May 1999, vol.1, pp.61-68

Yumuşak çekirdekli meyvelerde gözlenen fizyolojik bozukluklar

Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, Turkey, 21 - 24 October 1997, pp.145-151

Controlled Atmosphere Storage and Modified Atmosphere Packaging of Cauliflower

Commissions C2, D1, D2/3 of the International Institute of Refrigeration International Symposium, İstanbul, Turkey, 8 - 10 June 1994, pp.281-288

Farklı gübre uygulamalarının soğanda verim ve depolama kalitesine etkisi

I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Turkey, 13 - 16 October 1992, vol.2, pp.45-55

Meyvelerin hasat sonrası fizyolojileri

Meyvecilik Semineri, Turkey, 1 - 02 June 1989, pp.1-26

Books & Book Chapters

Soğanlu ve Yumrulu Sebzeler

in: Bahçe Ürünlerinin Muhafazası ve Pazara Hazırlanması, Prof. Dr. Rahmi TÜRK, Prof. Dr. Nurdan TUNA GÜNEŞ, Prof. Dr. Mustafa ERKAN, Prof. Dr. Mehmet Ali KOYUNCU, Editor, Metro Matbaacılık, Antalya, pp.335-346, 2017

Bahçe Ürünlerinin Biyokimyasal Yapısı

in: Bahçe Ürünlerinin Muhafazası ve Pazara Hazırlanması, Prof. Dr. Rahmi TÜRK, Prof. Dr. Nurdan TUNA GÜNEŞ, Prof. Dr. Mustafa ERKAN, Prof. Dr. Mehmet Ali KOYUNCU, Editor, Metro Matbaacılık, Antalya, pp.37-60, 2017

Derim Öncesi ve Sonrasında Meydana Gelen Kayıplar ve Önleme Yolları

in: Bahçe Ürünlerinin Muhafazası ve Pazara Hazırlanması, Prof. Dr. Rahmi TÜRK, Prof. Dr. Nurdan TUNA GÜNEŞ, Prof. Dr. Mustafa ERKAN, Prof. Dr. Mehmet Ali KOYUNCU, Editor, Metro Matbaacılık, Antalya, pp.357-432, 2017

Bahçe Bitkilerinin Ekolojik İstekleri

in: Bahçe Bakım Tekniği, Arda Akçal, Editor, Çanakkale Kent Konseyi Yayınları, Çanakkale, pp.11-19, 2015

Bahçe Bitkilerinin Tanımı ve Sınıflandırması

in: Bahçıvanlık El Kitabı, Prof.Dr. Sabri Şener, Doç.Dr. Nuray MücellaMüftüoğlu, Doç.Dr. Abdullah Kelkit, Editor, As-De Basın Yayın Reklamcılık ve Matbaacılık San.Tic.Ltd.Şti., Çanakkale, pp.123-200, 2005

Kiraz incir ve çilek meyvelerinin modifiye atmosferde depolama olanaklarının araştırılması

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Bilimsel Araştırmalar ve İncelemeler Yayın No:148, 2001

Kivide Meyve Gelişimi Olgunlaşma ve Depolama Koşulları Üzerinde Çalışmalar

Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Bilimsel Araştırmalar ve İncelemeler Yayın No:136, 2000

Yalova ve İznik bölgesinde yetiştirilen bazı domates çeşitlerinin depolama olanakları ve fizyolojileri üzerine çalışmalar.

in: Açıkta Sebze Yetiştiriciliği Araştırma Projesi Ara Sonuç Raporu, , Editor, Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, pp.415-423, 1988

Soğan

TAV Yayınları No: 5, 1984