Education Information

Education Information

 • 2007 - 2012 Doctorate

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, İktisat, Turkey

 • 2005 - 2007 Postgraduate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, İktisat/İktisat Tarihi, Turkey

 • 2000 - 2004 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Kamu Yönetimi, Turkey

Dissertations

 • 2012 Doctorate

  1589-90 ile 1602-3 Mali Yıllarında Osmanlı Devleti Bütçelerinin Oluşturulması ve İncelenmesi

  Istanbul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat

 • 2007 Postgraduate

  1609-1610 Yılları Arasında Osmanlı Devleti'nin Merkezî Hazine Giderleri

  Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat/İktisat Tarihi

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English