Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

A simplified method for free vibration analysis of wall-frames considering soil structure interaction

STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, vol.77, no.1, pp.37-46, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier

Determination of the Dynamic Characteristics of Frame Structures with Non-uniform Shear Stiffness

IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING, vol.44, no.1, pp.37-47, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

A method for dynamic analysis of frame-hinged shear wall structures

EARTHQUAKES AND STRUCTURES, vol.11, no.1, pp.45-61, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Lateral stability analysis of multistory buildings using the differential transform method

STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, vol.57, no.5, pp.861-876, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Free Vibration Analysis of the Tube-in-Tube Tall Buildings with the Differential Transform Method

ADVANCES IN STRUCTURAL ENGINEERING, vol.17, no.9, pp.1271-1279, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Free Vibration Analysis of Asymmetric-Plan Shear Wall and Core Buildings Using One-dimensional Finite Element

ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING, vol.38, no.5, pp.1041-1045, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Modified finite element-transfer matrix method for the static analysis of structures

STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, vol.43, no.6, pp.761-769, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Differential quadrature method for free vibration analysis of coupled shear walls

STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, vol.41, no.1, pp.67-81, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The effect of foundation elasticity on dynamic behaviour of buildings

GRADEVINAR, vol.63, no.4, pp.335-340, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

An approximate method for lateral stability analysis of wall-frame buildings including shear deformations of walls

Sadhana - Academy Proceedings in Engineering Sciences, vol.35, no.3, pp.241-253, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Vibration analysis of asymmetric-plan frame buildings using transfer matrix method

Mathematical and Computational Applications, vol.15, no.2, pp.279-288, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

An approximate method for static and dynamic analyses of symmetric wall-frame buildings

Structural Design of Tall and Special Buildings, vol.18, no.3, pp.279-290, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

A method for static and dynamic analyses of stiffened multi-bay coupled shear walls

Structural Engineering and Mechanics, vol.28, no.4, pp.479-489, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Free Vibration Analysis of Frame Systems with Soil Structure Interaction

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, vol.23, no.4, pp.1347-1355, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Yalın ve Lifli Polimer Sargılı Betonarme Kirişlerin Eğilme Davranışlarının Sonlu Eleman Modellemesi

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.24, no.3, pp.255-272, 2019 (National Refreed University Journal)

2007 ve 2018 DEPREM YÖNETMELİKLERİNİN KIRKLARELİ İLİ ÖZELİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Kırklareli Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, vol.4, no.1, pp.74-90, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Method for Determination of the Fundamental Period of Layered Soil Profiles

JOURNAL OF APPLIED AND COMPUTATIONAL MECHANICS, vol.3, no.4, pp.267-273, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

ELASTİK ÖTESİ SPEKTRUM KULLANILARAK YAPILARIN DOĞRUSAL OLMAYAN ANALİZİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslarası Teknolojik Bilimler Dergisi, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çok katlı yapıların periyotlarının dinamik matris yöntemi ile tayini

Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2005 (Other Refereed National Journals)

PERDE ÇERÇEVELERDEN OLUŞAN YAPILARIN SÜREKLİ SİSTEM MODELİNE GÖRE PERİYOTLARININ TAYİNİ

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergis, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Transfer matrix method in structural mechanics

13th National Congress Theoretical and Applied Mechanics Institute of Mechanics – Bulgarian Academy of Sciences 6th – 10th September 2017 Sofia, Bulgaria, 6 - 10 September 2017

Free Vibration Analysis of Asymmetric Wall Frame Systems by Recursive Differentiation Method

INTERNATIONAL CONFERENCE PROGRAMME ON CIVIL ENGINEERING DESIGN ANDCONSTRUCTION, 15 - 17 September 2016

FREE VIBRATION ANALYSIS OF A SHEAR TORSION BEAM

INTERNATIONAL CONFERENCE PROGRAMME ON CIVIL ENGINEERING DESIGN ANDCONSTRUCTION, 15 - 17 September 2016