Eğitim Bilgileri

Doktora, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Anabilimdalı, Türkiye 2008 - 2012
Yüksek Lisans, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar Ve Sulama Bölümü, Türkiye 2002 - 2005
Lisans, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar Ve Sulama Bölümü, Türkiye 1997 - 2002

Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü

Yaptığı Tezler

Doktora, TOPRAK ALTINA SERİLEN SU TUTMA BARİYERLERİNİN (STB) TOPRAK SU İÇERİĞİ VE ÇİM BİTKİSİ GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ , Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Anabilimdalı, 2012
Yüksek Lisans, PEYZAJ PROJELERİNDE KULLANILAN FARKLI YAĞMURLAMA SULAMA BAŞLIKLARININ PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Ensititüsü, Tarımsal Yapılar Ve Sulama Bölümü, 2005

Araştırma Alanları

Ziraat, Peyzaj Mimarlığı, Sulama

Akademik Unvanlar / Görevler

Prof. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı, 2021 - Devam Ediyor
Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı, 2016 - 2021
Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama, 2015 - 2016
Araştırma Görevlisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama, 2005 - 2015

Yönetilen Tezler

Demirel K., Açık yeşil alanlardaki sulamanın zamansal ve mekânsal değişiminin cbs ortamında incelenmesi, Yüksek Lisans, D.YILDIRIM(Öğrenci), 2023
Demirel K., Su stresinin farklı çim karışımları üzerine etkilerinin belirlenmesi, Yüksek Lisans, S.CENGİZ(Öğrenci), 2023
Demirel K., Kurakçıl peyzajın klasik peyzaj anlayışına göre üstünlükleri, Yüksek Lisans, Z.AYANOĞLU(Öğrenci), 2023
Demirel K., Su stresinin Ceylangözü (Pelargonium domesticum)'nün bitkisel özelliklerine etkisinin belirlenmesi, Yüksek Lisans, S.DOĞAN(Öğrenci), 2022
Demirel K., Refüjlerde bitkisel tasarım ve sulama, Yüksek Lisans, K.ŞAHİN(Öğrenci), 2022
Demirel K., Minyatür güllerde su stresi etkilerinin belirlenmesi, Yüksek Lisans, G.RUMEYSE(Öğrenci), 2022
Demirel K., FARKLI SULAMA SEVİYELERİNİN YILDIZ ÇİÇEĞİ (Dahlia sp.)'NİN BİTKİSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİN BELİRLENMESİ, Yüksek Lisans, E.TÜTÜNCÜ(Öğrenci), 2021
Demirel K., ÇİM BİTKİSİNDE TOPRAKALTI DAMLA SULAMA İLE SU TUTMA BARİYERİNİN KULLANIMI, Yüksek Lisans, S.MALERİ(Öğrenci), 2020
Demirel K., PEYZAJ ALANLARINDA SULAMA PROJELERİNİN 3 BOYUTLU TASARIMI: MALTEPE SU DEPOSUÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ, Yüksek Lisans, O.ALKAN(Öğrenci), 2020
DEMİREL K., Çeltik Bitkisinde Damla Sulama ile Su Tutma Bariyerinin Kullanımı, Yüksek Lisans, H.NAR(Öğrenci), 2019
Demirel K., ÇANAKKALE İLİNDEKİ BÜYÜK ÖLÇEKLİ PEYZAJ ALANLARININ SULAMA SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ, Yüksek Lisans, Ö.GÖNÜL(Öğrenci), 2019

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

DEMİREL K., ÇATIKKAŞ G. R., ÇAMOĞLU G., CENGİZ S., NAR H., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Farklı Çim Karışımlarının Sıcaklık ve Su Stresine Tepkilerinin Belirlenmesi, 2022 - Devam Ediyor
ALATÜRK F., GÖKKUŞ A., ALİ B., GÜRSOY Ö., ÖZELKAN E., DEMİREL K., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Bazı şeker sorgum ve sorgum sudan otu melezi çeşitlerinde farklı fenolojik dönemlerinde yapılan hasat uygulamalarının ot verimleri üzerine etkilerinin spektroradyometrik ölçümler ile belirlenmesi, 2020 - Devam Ediyor
ÇAMOĞLU G., KIZIL Ü., AKSU S., DEMİREL K., NAR H., ALTINBİLEK H. F., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Çeltik Alanlarında Yabancı Ot Tespit ve Sınıflandırmasında İnsansız Hava Aracı ve Makine Öğrenmesi Yöntemlerinin Kullanılması, 2022 - 2024
Demirel K., Çamoğlu G., TÜBİTAK Projesi, Farklı Sıcaklıklarda Bazı Çim Karışımlarının Kuraklığa Tepkilerinin Belirlenmesi, 2022 - 2023
Alatürk F., Baytekin H., Gökkuş A., Ali B., Demirel K., Özelkan E., Gürsoy Ö., TÜBİTAK Projesi, Seker Sorgum ve Sorgum X Sudanotu Melez Çesitlerinde Biçim Yüksekliginin BüyümeSeyri, Kütle Üretimi, C/N Oranı ve Kalite Özelliklerine Etkileri, 2021 - 2023
Alatürk F., Gökkuş A., Baytekin H., Ali B., Demirel K., Özelkan E., Gürsoy Ö., TÜBİTAK Projesi, Şeker Sorgum ve Sorgum x Sudanotu Melez Çeşitlerinde Biçim Yüksekliğinin Büyüme Seyri, Kütle Üretimi, C/N Oranı ve Kalite Özelliklerine Etkileri, 2020 - 2022
DEMİREL K., DOĞAN S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Su Stresinin Ceylangözü (Pelargonium domesticum)'nün Bitkisel Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi, 2020 - 2022
Demirel K., Akçal A., Çamoğlu G., TÜBİTAK Projesi, Bazı Minyatür Gül Çeşitlerinin Su Stresine Tepkilerinin Belirlenmesi, 2020 - 2021
SAĞLIK A., SAĞLIK E., KELKİT A., DOĞRUSÖZ İ., DEMİREL K., BAYRAK M. İ., TEMİZ M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, İç Mekan Tasarımında Bitki Kullanımının Kullanıcılar Üzerinde Oluşturduğu Psikolojik ve Fiziksel Etkilerin Araştırılması, 2019 - 2021
DEMİREL K., Maleri Tanırkan S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Çim Bitkisinde Toprakaltı Damla Sulama ile Su Tutma Bariyerinin Kullanımı, 2018 - 2020
Demirel K., Kahrıman F., Akçal A., Çamoğlu G., Genç L., TÜBİTAK Projesi, Turgor Basıncı ve Termografi Tekniklerini Kullanarak Biberde Su Stresinin Belirlenmesi, 2017 - 2020
DEMİREL K., Gönül Altay Ö., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Çanakkale İlindeki Büyük Ölçekli Peyzaj Alanlarının Sulama Sistemlerinin İncelenmesi, 2018 - 2019
ÇAMOĞLU G., NAR H., KIZIL Ü., DEMİREL K., AKSU S., GENÇ L., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Arduino Uyumlu Toprak Nem Sensörlerinin Hassasiyetlerinin Belirlenmesi, 2018 - 2019
DEMİREL K., ÇAMOĞLU G., AKÇAL A., GENÇ L., NAR H., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Farklı Sulama Seviyelerinin Zinyanın Fizyolojik ve Morfolojik Özellikleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi, 2018 - 2019
DEMİREL K., ÇAMOĞLU G., Nar H., GENÇ L., TATAR Ö., Boran A., EROĞLU İ., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Çeltik Bitkisinde Suyun Etkin Kullanımında Toprakaltı Damla Sulama ve Su Tutma Bariyerinin Kullanımı, 2017 - 2018
ÇAMOĞLU G., EROĞLU İ., GENÇ L., BORAN A., AKÇAL A., DEMİREL K., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Termografi Tekniğini ve NDVI İndeksini Kullanarak Domateste Su Stresinin Belirlenmesi, 2017 - 2018
ÇAMOĞLU G., DEMİREL K., BORAN A., EROĞLU İ., GENÇ L., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, SULAMADA KULLANILAN TOPRAK NEM SENSÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE UZAKTAN İZLEME SİSTEM EĞİTİMİ, 2017 - 2017
AKÇAL A., DEMİREL K., ÇAMOĞLU G., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Farklı Sulama Düzeylerinin Glayölde Korm Gelişimi ve Çiçeklerin Vazo Ömrü Üzerine Olan Etkilerinin Belirlenmesi, 2016 - 2017
DEMİREL K., ÇAMOĞLU G., SAĞLIK A., KELKİT A., GENÇ L., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, ÇANAKKALE İLİ PEYZAJ ALANLARINDAKİ SULAMA SİSTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ:HALK BAHÇESİ VE ÖZGÜRLÜK PARKI ÖRNEĞİ, 2016 - 2017
ÇAMOĞLU G., DEMİREL K., Boran A., Eroğlu İ., GENÇ L., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Damla Sulama Sistemlerinin Tasarımının CAD programı Yardımıyla Değerlendirilmesi: Çanakkale Kumkale Ovası Örneği, 2016 - 2017
KAVDIR Y., DEMİREL K., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Toprak Altına Serilen Su Tutma Bariyerlerinin (STB), Toprak Su İçeriği ve Çim Bitkisi Gelişimi Üzerine Etkileri, 2010 - 2012
Demirel K., Kavdır Y., Diğer Uluslararası Fon Programları, Development and Evaluation of New Water-Saving Irrigation Techniques, 2010 - 2012
YAVUZ M. Y., DEMİREL K., BAHAR E., YILDIRIM M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Kocabaş Çayı ve Sarıçay'ın Sediment Yüküve Özelliklerinin Araştırılması, 2008 - 2012
YAVUZ M. Y., ERKEN O., ÇAMOĞLU G., DEMİREL K., YILDIRIM M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Sulamada Kullanılan Damlatıcılarda Oluşan Tıkanma Miktarının Eş Su Dağılımına Etkisi ve Tekrar Kullanılabilirliği Üzerine Bir Araştırma, 2005 - 2010
Demirel K., Aşık Ş., Çamoğlu G., Genç L., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, Karpuz Bitkisinde Su Stresi Etkilerinin Uzaktan Algılama Yardımıyla Belirlenmesi, 2007 - 2008
Demirel K., Yavuz M. Y., CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, Gökçeada Organik Tarım Alanında Domates, Kavun, Soya ve Yerfıstığı Bitkilerinin Fizyolojik Gelişim Performanslarına Uygun Organik Damla Sulama Programlarının Oluşturulması, 2006 - 2007
Demirel K., Şener S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Peyzaj Projelerinde Kullanılan Farklı Yağmurlama Sulama Başlıklarının Performanslarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, 2004 - 2005

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

Journal of Modern Agriculture and Biotechnology , Editörler Kurulu Üyesi, 2021 - Devam Ediyor
Türkiye Peyzaj Araştırmaları Dergisi, Editörler Kurulu Üyesi, 2020 - Devam Ediyor
Journal of Global Ecology and Environment, Editörler Kurulu Üyesi, 2018 - Devam Ediyor
Trends in Horticulture, Editörler Kurulu Üyesi, 2018 - 2018

Bilimsel Hakemlikler

Journal of Agriculture and Ecology Research International, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ocak 2015
Fresenius Environmental Bulletin , SCI Kapsamındaki Dergi, Kasım 2014
JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, SCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2014
American Journal of Experimental Agriculture, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ekim 2014
JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, SCI Kapsamındaki Dergi, Eylül 2014
International Journal of Plant & Soil Science, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Temmuz 2013
International Journal of Plant & Soil Science, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Haziran 2013
American Journal of Experimental Agriculture, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Haziran 2013
African Journal of Agricultural Research, SCI Kapsamındaki Dergi, Aralık 2011
African Journal of Agricultural Research, SCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2011

Metrikler

Ödüller

DEMİREL K., Performance of Sprinkler Irrigation Systems at Different Pressures and Under Varying Wind Speed Conditions in Landscape Areas, TÜBİTAK, Aralık 2009
DEMİREL K., An Examination of the Use “Vetiver grass” to Prevent Erosion in Yusufeli Region (Çoruh Watershed Area-Turkey): A Case Study,, TÜBİTAK, Mart 2006