Education Information

Doctorate, Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Anabilimdalı, Turkey 2008 - 2012
Post Graduate, Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar Ve Sulama Bölümü, Turkey 2002 - 2005
Under Graduate, Ege University, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar Ve Sulama Bölümü, Turkey 1997 - 2002

Foreign Languages

English, B2 Upper Intermediate

Dissertations

Doctorate, TOPRAK ALTINA SERİLEN SU TUTMA BARİYERLERİNİN (STB) TOPRAK SU İÇERİĞİ VE ÇİM BİTKİSİ GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ , Canakkale Onsekiz Mart University, Ziraat Fakültesi, Toprak Anabilimdalı, 2012
Post Graduate, PEYZAJ PROJELERİNDE KULLANILAN FARKLI YAĞMURLAMA SULAMA BAŞLIKLARININ PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA, Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Bilimleri Ensititüsü, Tarımsal Yapılar Ve Sulama Bölümü, 2005

Research Areas

Agricultural Sciences, Agriculture, Farm Structures and Irrigation, Irrigation, Landscape Architecture

Academic Titles / Tasks

Associate Professor, Canakkale Onsekiz Mart University, Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı, 2016 - Continues
Associate Professor, Canakkale Onsekiz Mart University, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar Ve Sulama, 2015 - 2016
Research Assistant, Canakkale Onsekiz Mart University, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar Ve Sulama Bölümü, 2005 - 2015

Advising Theses

Demirel K., ÇİM BİTKİSİNDE TOPRAKALTI DAMLA SULAMA İLE SU TUTMA BARİYERİNİN KULLANIMI, Post Graduate, S.MALERİ(Student), 2020
DEMİREL K., PEYZAJ ALANLARINDA SULAMA PROJELERİNİN 3 BOYUTLU TASARIMI: MALTEPE SU DEPOSU ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ, Post Graduate, O.ALKAN(Student), 2020
DEMİREL K., ÇANAKKALE İLİNDEKİ BÜYÜK ÖLÇEKLİ PEYZAJ ALANLARININ SULAMA SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ, Post Graduate, Ö.GÖNÜL(Student), 2019
DEMİREL K., Çeltik Bitkisinde Damla Sulama ile Su Tutma Bariyerinin Kullanımı, Post Graduate, H.NAR(Student), 2019

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Supported Projects

ALATÜRK F., GÖKKUŞ A., ALİ B., GÜRSOY Ö., ÖZELKAN E., DEMİREL K., Project Supported by Higher Education Institutions, Bazı şeker sorgum ve sorgum sudan otu melezi çeşitlerinde farklı fenolojik dönemlerinde yapılan hasat uygulamalarının ot verimleri üzerine etkilerinin spektroradyometrik ölçümler ile belirlenmesi, 2020 - Continues
DEMİREL K., DOĞAN S., Project Supported by Higher Education Institutions, Su Stresinin Ceylangözünün Bitkisel Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi, 2020 - Continues
SAĞLIK A., SAĞLIK E., KELKİT A., DOĞRUSÖZ İ., DEMİREL K., BAYRAK M. İ. , TEMİZ M., Project Supported by Higher Education Institutions, İç Mekan Tasarımında Bitki Kullanımının Kullanıcılar Üzerinde Oluşturduğu Psikolojik ve Fiziksel Etkilerin Araştırılması, 2019 - Continues
Demirel K., Akçal A., Çamoğlu G., TUBITAK Project, Bazı Minyatür Gül Çeşitlerinin Su Stresine Tepkilerinin Belirlenmesi, 2020 - 2021
DEMİREL K., Maleri Tanırkan S., Project Supported by Higher Education Institutions, Çim Bitkisinde Toprakaltı Damla Sulama ile Su Tutma Bariyerinin Kullanımı, 2018 - 2020
Demirel K., Kahrıman F., Akçal A., Çamoğlu G., Genç L., TUBITAK Project, Turgor Basıncı ve Termografi Tekniklerini Kullanarak Biberde Su Stresinin Belirlenmesi, 2017 - 2020
DEMİREL K., Gönül Altay Ö., Project Supported by Higher Education Institutions, Çanakkale İlindeki Büyük Ölçekli Peyzaj Alanlarının Sulama Sistemlerinin İncelenmesi, 2018 - 2019
ÇAMOĞLU G., NAR H., KIZIL Ü., DEMİREL K., AKSU S., GENÇ L., Project Supported by Higher Education Institutions, Arduino Uyumlu Toprak Nem Sensörlerinin Hassasiyetlerinin Belirlenmesi, 2018 - 2019
DEMİREL K., ÇAMOĞLU G., AKÇAL A., GENÇ L., NAR H., Project Supported by Higher Education Institutions, Farklı Sulama Seviyelerinin Zinyanın Fizyolojik ve Morfolojik Özellikleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi, 2018 - 2019
DEMİREL K., ÇAMOĞLU G., Nar H., GENÇ L., TATAR Ö., Boran A., EROĞLU İ., Project Supported by Higher Education Institutions, Çeltik Bitkisinde Suyun Etkin Kullanımında Toprakaltı Damla Sulama ve Su Tutma Bariyerinin Kullanımı, 2017 - 2018
ÇAMOĞLU G., EROĞLU İ., GENÇ L., BORAN A., AKÇAL A., DEMİREL K., Project Supported by Higher Education Institutions, Termografi Tekniğini ve NDVI İndeksini Kullanarak Domateste Su Stresinin Belirlenmesi, 2017 - 2018
ÇAMOĞLU G., DEMİREL K., BORAN A., EROĞLU İ., GENÇ L., Project Supported by Higher Education Institutions, SULAMADA KULLANILAN TOPRAK NEM SENSÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE UZAKTAN İZLEME SİSTEM EĞİTİMİ, 2017 - 2017
AKÇAL A., DEMİREL K., ÇAMOĞLU G., Project Supported by Higher Education Institutions, Farklı Sulama Düzeylerinin Glayölde Korm Gelişimi ve Çiçeklerin Vazo Ömrü Üzerine Olan Etkilerinin Belirlenmesi, 2016 - 2017
DEMİREL K., ÇAMOĞLU G., SAĞLIK A., KELKİT A., GENÇ L., Project Supported by Higher Education Institutions, ÇANAKKALE İLİ PEYZAJ ALANLARINDAKİ SULAMA SİSTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ:HALK BAHÇESİ VE ÖZGÜRLÜK PARKI ÖRNEĞİ, 2016 - 2017
ÇAMOĞLU G., DEMİREL K., Boran A., Eroğlu İ., GENÇ L., Project Supported by Higher Education Institutions, Damla Sulama Sistemlerinin Tasarımının CAD programı Yardımıyla Değerlendirilmesi: Çanakkale Kumkale Ovası Örneği, 2016 - 2017
KAVDIR Y., DEMİREL K., Project Supported by Higher Education Institutions, Toprak Altına Serilen Su Tutma Bariyerlerinin (STB), Toprak Su İçeriği ve Çim Bitkisi Gelişimi Üzerine Etkileri, 2010 - 2012
Demirel K., Kavdır Y., Other Supported Projects, Development and Evaluation of New Water-Saving Irrigation Techniques, 2010 - 2012
YAVUZ M. Y. , DEMİREL K., BAHAR E., YILDIRIM M., Project Supported by Higher Education Institutions, Kocabaş Çayı ve Sarıçay'ın Sediment Yüküve Özelliklerinin Araştırılması, 2008 - 2012
YAVUZ M. Y. , ERKEN O., ÇAMOĞLU G., DEMİREL K., YILDIRIM M., Project Supported by Higher Education Institutions, Sulamada Kullanılan Damlatıcılarda Oluşan Tıkanma Miktarının Eş Su Dağılımına Etkisi ve Tekrar Kullanılabilirliği Üzerine Bir Araştırma, 2005 - 2010
Demirel K., Aşık Ş., Çamoğlu G., Genç L., Project Supported by Other Official Institutions, Karpuz Bitkisinde Su Stresi Etkilerinin Uzaktan Algılama Yardımıyla Belirlenmesi, 2007 - 2008
Demirel K., Yavuz M. Y. , CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, Gökçeada Organik Tarım Alanında Domates, Kavun, Soya ve Yerfıstığı Bitkilerinin Fizyolojik Gelişim Performanslarına Uygun Organik Damla Sulama Programlarının Oluşturulması, 2006 - 2007
Demirel K., Şener S., Project Supported by Higher Education Institutions, Peyzaj Projelerinde Kullanılan Farklı Yağmurlama Sulama Başlıklarının Performanslarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, 2004 - 2005

Activities in Scientific Journals

Journal of Global Ecology and Environment, Committee Member, 2018 - Continues
Trends in Horticulture, Committee Member, 2018 - 2018

Scientific Refereeing

Journal of Agriculture and Ecology Research International, Other Indexed Journal, January 2015
Fresenius Environmental Bulletin , SCI Journal, November 2014
JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, SCI Journal, October 2014
American Journal of Experimental Agriculture, Other Indexed Journal, October 2014
JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, SCI Journal, September 2014
International Journal of Plant & Soil Science, Other Indexed Journal, July 2013
International Journal of Plant & Soil Science, Other Indexed Journal, June 2013
American Journal of Experimental Agriculture, Other Indexed Journal, June 2013
African Journal of Agricultural Research, SCI Journal, December 2011
African Journal of Agricultural Research, SCI Journal, October 2011

Citations

Total Citations (WOS):43
h-index (WOS):4

Awards

DEMİREL K., Performance of Sprinkler Irrigation Systems at Different Pressures and Under Varying Wind Speed Conditions in Landscape Areas, TÜBİTAK, December 2009
DEMİREL K., An Examination of the Use “Vetiver grass” to Prevent Erosion in Yusufeli Region (Çoruh Watershed Area-Turkey): A Case Study,, TÜBİTAK, March 2006