Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Moda Endüstrisinde Vegan Deri Eğilimleri

Başkent Üniversitesi 5’inci Uluslararası Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 27 April 2023

Kültürel Miras Kavramından Esinlenen Türk Tasarımcılar

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2. Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu, Van, Turkey, 28 September 2022

Dokuma Kumaş Tasarımının Endüstriyelleşme Süreci: Marli Ehrman

Kocaeli Üniversitesi Aritmi I. Uluslararası Sanat Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 16 - 20 November 2021

Biçki Nazariyât ve Kavâidinin Tedrisât-ı İbtidâiyye Kısmı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Kayseri Üniversitesi Art&Design 2021 Uluslararası Sanat ve Tasarım Araştırmaları Kongresi ve Sergisi, Niğde, Turkey, 21 - 22 June 2021, pp.1374-1382

Sürdürülebilir Bir Aksesuar Markası: Freitag

Başkent Üniversitesi 4’üncü Uluslararası Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 5 - 07 April 2021, pp.576-582

1923 Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi Öncesi Selanik’te Yaşamış Müslüman Türk Erkeklerin Giyim-Kuşam Tarzları

Yeditepe Üniversitesi 1’inci Uluslararası Türk Kültürü ve Tarihi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 19 - 21 April 2018, pp.145-151

Türkiye’den Yunanistan’a Göç Eden Ortodoks Rum Mübadillerin Giyim-Kuşam Özellikleri

Dokuz Eylül Üniversitesi 2’nci Uluslararası Sanat ve Tasarım Kongresi, İzmir, Turkey, 19 - 21 October 2016

16. yy ve 17. yy Osmanlı Sarayında Kullanılan Giysilerdeki Bezemeler

1’inci Ulusal Pemkon Konferansı, İstanbul, Turkey, 23 - 25 May 2016, pp.104-116

Giysi ve Aksesuar Yapımına Uygun Olan Geleneksel Dokumaların Çevre ile Olan Etkileşimleri

Akdeniz Üniversitesi 1’inci Uluslararası Antalya Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu, Antalya, Turkey, 8 - 10 October 2012, vol.4, pp.19-23

Türkiye’de Tekstil/Moda Tasarımı Alanında, Lisans Düzeyinde Eğitim Veren Üniversitelerin Yapılanmalarında Gözlemlenen Farklılıklar

Marmara Üniversitesi 1’inci Uluslararası İstanbul Tekstil Sanatı-Tasarımı Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 17 - 20 October 2012