Publications & Works

Articles Published in Other Journals

VERGİ KABAHATLERİ AÇISINDAN SAHTE BELGE DÜZENLEME VEYA KULLANMA FİİLİ İLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ DERGİSİ, no.39, pp.157-188, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Atık Yönetiminde Vergi Politikasının Rolü: Türkiye Değerlendirmesi

YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.15, no.30, pp.435-461, 2017 (International Refereed University Journal)

Atık Yönetimde Vergi Politikasının Rolü: Türkiye Değerlendirmesi

Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.15, no.30, pp.435-461, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Shadow Economy: The Case of Greece and Germany

9. International Congress on Current Debates in Social Science, İstanbul, Turkey, 2 - 04 May 2019, pp.35

Judıcıal Problems and Solutıon Proposals Related to Arrangement orUse of False Documents for Tax Crımes

8. INTERNATIONAL CONGRESS ON CURRENT DEBATES IN SOCIAL SCIENCES, İstanbul, Turkey, 28 - 30 September 2018, pp.85

Bitcoin and Taxation: The Case of Turkey

7. International Congress on Current Debates in Social Sciences, 19 - 21 May 2018

The Evaluation of Special Cases Regarding the Issuance Time of Invoice in the Framework of Judicial Decisions

6. International Congress on Current Debates in Social Science, İstanbul, Turkey, 14 - 16 December 2017, pp.499

Evaluation of the Monetary Threshold Execution in Tax Prosecution in Terms of Fair Trial Right

12. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Catania, Italy, 25 - 28 January 2017, pp.112

THE ROLE OF TAX POLICY IN REUSE, RECYCLING AND RECOVERY: TURKEY CASE

XII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Catania, Italy, 25 - 28 January 2017, pp.135

The Role of Tax Policy in Reuse, Recyling and Recovery: The Case of Turkey

XII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Catania, Italy, 25 - 28 January 2017, pp.135

Evaluation of the Monetary Threshold Execution in Tax Prosecution in Terms of Fair Trial Right

12. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Catania, Italy, 25 - 28 January 2017, pp.112

Books & Book Chapters

Kayıt Dışı Ekonomi: Yunanistan ve Almanya Örneği

in: Current Debates on Economic Growth Public Finance & Game Theory, Ünal Çağlar, Hamza Şimşek, İsmail Şiriner, Editor, Ijopec Publıcatıon, London, pp.159-182, 2019

THE SHADOW ECONOMY: THE CASE OF GREECE AND GERMANY /KAYIT DIŞI EKONOMİ: YUNANİSTAN VE ALMANYA ÖRNEĞİ

in: Current Debates on Economic Growth Public Finance Game Theory, Ünal Çağlar, Hamza Şimşek İsmail Şiriner, Editor, IJOPEC PUBLICATİON, pp.159-181, 2019

Yargıtay Kararları Çerçevesinde Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Ayırımı

in: Siyaset ve İktisat, DOĞANYILMAZ DUMAN Didem, BİLGİLİ Özkan, Editor, Dora Basım-Yayın Dağıtım, Bursa, pp.273-298, 2019