Education Information

Education Information

 • 2012 - Continues Doctorate

  Selcuk University, Instıtute Of Scıence, İstatistik, Turkey

 • 2009 - 2012 Postgraduate

  Afyon Kocatepe University, Mekanik Ve Makine Elemanları, İstatistik, Turkey

 • 2004 - 2008 Undergraduate

  Selcuk University, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik, Turkey

Dissertations

 • 2012 Postgraduate

  İstatistik Bölümü Mezunlarının İstihdamında Etkili Olan Faktörlerin Lojistik Regresyon Analizi İle İncelenmesi

  Afyon Kocatepe University, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English