Biyografi

Kürşat CESUR 1982'de Çanakkale'de doğdu. 2000 yılında Kütahya Anadolu Öğretmen Lisesinden mezun oldu. 2004'te Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili Eğitiminde Lisans Eğitimini tamamladı. 2008'de Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde İngiliz Dili Eğitimi alanında Yüksek Lisans derecesi aldı. 2012'de Gazi Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi alanında Doktora derecesini alarak 2004 yılından itibaren İngilizce Okutmanı olarak görev yaptığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine Yrd. Doç. Dr. olarak 2013 yılında atandı. Halen Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalında Doçent Doktor olarak görev yapmaktadır.

Eğitim Bilgileri

Doktora, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri, İngiliz Dili Eğitimi, Türkiye 2008 - 2012
Yüksek Lisans, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Elmadağ Meslek Yüksekokulu, İngiliz Dili Eğitimi, Türkiye 2005 - 2008
Lisans, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili Eğitimi, Türkiye 2000 - 2004

Yabancı Diller

İngilizce, C1 İleri
Fransızca, B1 Orta

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Diğer, TFF Grassroots C Lisans Futbol Antrenörlüğü, TFF, 2015
Yabancı Dil, ALMANCA KURSU C1 ve C2 Seviyeleri, ÇOMU YADEM, 2005

Yaptığı Tezler

Doktora, İngilizce Öğretmeni Adaylarının Yeterliklerinin Pedagojik Alan Bilgisi aracılığı ile İncelenmesi: Durum Çalışması doi.org/10.13140/RG.2.2.10105.31843, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İngilizce Öğretmenliği, 2012
Yüksek Lisans, ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERİN ÜNİVERSİTE SEVİYESİNDE DİL BECERİLERİNİ DEĞERLENDİRMEDE KULLANILAN TEST TEKNİKLERİNE İLİŞKİN ALGILAMALARI http://doi.org/10.13140/RG.2.2.16501.63202, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü , İngilizce Öğretmenliği, 2008

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim, Yabancı Diller Eğitimi, İngilizce Eğitimi

Akademik Unvanlar / Görevler

Doç.Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimı, 2021 - Devam Ediyor
Dr.Öğr.Üyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimı, 2018 - 2020
Yrd.Doç.Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimı, 2013 - 2018
Okutman, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Modern Diller, 2004 - 2012

Akademik İdari Deneyim

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi, 2014 - 2014
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, 2011 - 2013
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, 2011 - 2013
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Yadem, 2005 - 2012

Verdiği Dersler

Critical Pedagogy and Language, Doktora, 2019 - 2020
Qualitative Research in Language Studies, Yüksek Lisans, 2018 - 2019
Critical Assessment of Educational Change, Yüksek Lisans, 2018 - 2019
Teaching English to Young Learners , Yüksek Lisans, 2017 - 2018, 2018 - 2019
Syllabus Design, Doktora, 2018 - 2019
Teaching English to Young Learners , Lisans, 2018 - 2019
Teaching English to Young Learners I, Lisans, 2017 - 2018
Teaching English to Young Learners II, Lisans, 2017 - 2018
SCHOOL EXPERIENCE, Lisans, 2015 - 2016
TEACHING ENGLISH TO YOUNG LEARNERS, Yüksek Lisans, 2015 - 2016
Main Course, Lisans, 2012 - 2013

Yönetilen Tezler

CESUR K., Views on the content knowledge elective courses of the ELT departments and a suggested syllabus, Yüksek Lisans, M.Şenol(Öğrenci), 2020
CESUR K., Evaluation of EFL Course Book 'Traveller Elementary' from the Perspectives of Instructors and University Students, Yüksek Lisans, N.ÖZİŞLER(Öğrenci), 2019
CESUR K., Pre-service and In-service EFL Teachers' Views on the General Knowledge Elective Courses of the ELT Department: Suggested Syllabus for the Most Preferred Course, Yüksek Lisans, A.AKBAY(Öğrenci), 2019
CESUR K., English Language Teachers' Perceptions of Common Mistakes Regarding Teacher Personality and Teaching Style, Yüksek Lisans, N.Mümine(Öğrenci), 2017
CESUR K., An evaluation of 2nd grade English language teaching program in primary school: Tokat case, Yüksek Lisans, E.ÇİFÇİ(Öğrenci), 2017
CESUR K., Prospective English Language Teachers’ Metaphorical Perceptions Of A Language Teacher Teaching English to Young Learners, Yüksek Lisans, G.TERCAN(Öğrenci), 2015
CESUR K., Prospective English Language Teachers’ Views on the Implementation Process and the Outcomes of Community Service Practices Course, Yüksek Lisans, S.KORKMAZ(Öğrenci), 2015
CESUR K., Investigating the Tourism and Hotel Management Students’ Perceptions of Their Vocational English Coursebook, Yüksek Lisans, Z.DUYMAZ(Öğrenci), 2014

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

International Journal of Language and Literary Studies, Editör, 2019 - Devam Ediyor

Bilimsel Hakemlikler

Journal of Theory and Practice in Education, Hakemli Bilimsel Dergi, Temmuz 2018
Journal of Theory and Practice in Education, Hakemli Bilimsel Dergi, Haziran 2018
Mediterranean Journal of Educational Research, Hakemli Bilimsel Dergi, Mayıs 2018
The Journal of Language Teaching and Learning, Hakemli Bilimsel Dergi, Haziran 2017
The Journal of Language Teaching and Learning, Hakemli Bilimsel Dergi, Ağustos 2016
ELT Research Journal, Hakemli Bilimsel Dergi, Mart 2013
Journal of Theory and Practice in Education, Hakemli Bilimsel Dergi, Mart 2013