Education Information

Education Information

 • 2009 - 2012 Post Doctorate of Medicine

  Necmettin Erbakan University, Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji, Turkey

 • 2000 - 2004 Expertise In Medicine

  Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları, Turkey

 • 1987 - 1994 Undergraduate

  Ataturk University, Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2012 Doctorate

  Metastatik meme kanserli, daha önceden antrasiklin ve taksan bazlı kemoterapi kullanmış olan hastalarda intravenöz sisplatin ve oral etoposidin etkinliği Sustainable Development

  Necmettin Erbakan University, Meram School Of Medıcıne, Department Of Internal Medıcıne

 • 2004 Postgraduate

  Subklinik hipotiroidi tanılı hastalarda tiroid replasman tedavisinin solunum fonksiyon testlerine etkisi

  Manisa Celal Bayar University

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English