Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Classic Kaposi's sarcoma: A review of 156 cases

DERMATOLOGICA SINICA, vol.36, no.4, pp.185-189, 2018 (SCI-Expanded) identifier identifier

Thrombosis of the inferior vena cava presenting with findings of radiculopathy.

The spine journal : official journal of the North American Spine Society, vol.16, 2016 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Prognostic value of ERCC1, ERCC2, XRCC1, and TP53 single nucleotide polymorphisms in patients with early-stage non-small cell lung cancer.

Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, vol.36, pp.4279-85, 2015 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier identifier identifier

Prognostic factors in clinical stage T4N2 locally advanced non-small cell lung cancer.

Journal of B.U.ON. : official journal of the Balkan Union of Oncology, vol.20, pp.573-9, 2015 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier identifier identifier

Complete response and long-term remission to anti-HER2 combined therapy in a patient with breast cancer presented with bone marrow metastases.

Journal of oncology pharmacy practice : official publication of the International Society of Oncology Pharmacy Practitioners, vol.20, pp.141-5, 2014 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier identifier identifier

Topical effects of nebivolol on wounds in diabetic rats.

European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, vol.47, pp.451-5, 2012 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Effectiveness and tolerability of FOLFIRINOX regime in metastatic pancreas cancer disease

The Medical Journal of Okmeydani Training and Research Hospital, vol.34, no.2, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Kanserde Güncel Tedavi Yöntemleri

Kanser Mutagenezis Ve Moleküler/Genetik Etiyolojik Sebepleri Özel Sayısı, vol.2, no.2, pp.123-136, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Overin matür kistik teratomu zemininde gelişmiş metastatik malign melanom olgusu

6. EGE HEMATOLOJİ ONKOLOJİ KONGRESİ 13-15 MART 2020, ÇEŞME / İZMİR, Turkey, 13 May 2020

Multipl myelomu taklit eden metaplastik meme kanseri olgusu

6. EGE HEMATOLOJİ ONKOLOJİ KONGRESİ 13-15 MART 2020, ÇEŞME / İZMİR, Turkey, 13 March 2020 Sustainable Development

Metastatik akciğer malignitesine sekonder gelişen adrenal kriz

iSTANBUL TIP FAKÜLTESİ GELENEKSEL İÇ HASTALIKLARI GÜNLERİ İNTERAKTİF GÜNCELLEŞTİRME 2020 12-15 MART 2020, Sapanca / SAKARYA, Turkey, 12 March 2020

Akciğer malignitesine sekonder uygunsuz ADH sendromu

iSTANBUL TIP FAKÜLTESİ GELENEKSEL İÇ HASTALIKLARI GÜNLERİ İNTERAKTİF GÜNCELLEŞTİRME 2020 12-15 MART 2020, Sapanca / SAKARYA, Turkey, 12 March 2020

meme kanseri olan hastalarda serum endokan düzeyleri ile prognostik belirtiçler arasındaki ilişki

muğla multidispliner on kolojik araştırmalar sempozyumu klinik onkolojide tartışmalı konular ve kök hücre araştırmaklarında etik yaklaşımlar, Muğla, Turkey, 13 - 15 October 2017, vol.1, no.1, pp.21-22 Sustainable Development

A FALSE POSITIVE FINDING IN 18F-FDG PET/CT EXAMINATION OF PATIENT WITH COLON CARCINOMA

International Congrees on Oncological Sciences, Antalya, Turkey, 27 September - 01 October 2017

Correlation of SUV max and anemia status on 18F-FDG PET-CT scan in oncological patients.

International of Oncological Sciences, Antalya, Turkey, 27 September - 01 October 2017

İzole mesane metastazı saptanan mide adenokarsinomu olgusu

21. Ulusal kanser kongresi - 2015, Antalya, Turkey, 22 - 26 April 2015

Cardiac metastasis and pulmonary embolism due to malignant melanoma of uterine cervix: clinical and imaging findings

İnternational Urogenital Radiology Joint Meeting of European Society of Urogenial radiology and Society of Uroradiology, Dubrovnik, Croatia, 13 - 16 October 2011

Malign germ hücreli over tümörleri : (ATOD Çalışması)

VIII.Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Muğla, Turkey, 14 - 18 September 2011

Hastanemizde istenen nefroloji konsultasyonlarının değerlendirilmesi

VI. Ulusal hipertansiyon ve böbrek hastalıkları kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 June 2004

Primary haemachromatosis in the aetiology of liver cirrhosis

FALK SEMPOSİUM NO 137 , Liver Diseases:Advances in Treatment and Prevention, Freiburg, Germany, 17 - 19 October 2003

PRİMER İNTESTİNAL LENFANJİEKTAZİ: OLGU SUNUMU

20. ULUSAL GASTROENTEROLOJİ HAFTASI, KUŞADASI, Turkey, 30 September - 05 October 2003

Books & Book Chapters

Hedeflenmiş tedaviler (Tirozin kinaz inhibitörleri)

in: Onkolojik Aciller, Yatişyiğit Tarkan, Örün Serhat, Editor, Akademisyen yayınevi, Ankara, pp.1-13, 2020

Baş-Boyun ve Akciğer kanserinde nütrisyonel tedavi

in: Son Dönem Hastasında Nütrisyonel Tedavi, Çil Timuçin, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.35-40, 2020

ESMO 2018'de öne çıkan 5 çalışmanın analizi

in: Onkolojide güncel tedavi yaklaşımları - 1, KÖSE Fatih, SEDEF Ali Murat, Editor, Akademisyen, Ankara, pp.221-236, 2019