Education Information

Education Information

 • 2014 - 2018 Doctorate

  Canakkale Onsekiz Mart University, İlahiyat Fak., Temel İslam Bilimleri / Arap Dili Ve Belagatı, Turkey

 • 2010 - 2013 Postgraduate

  Van Yüzüncü Yil University, İlahiyat Fak., Temel İslam Bilimleri / İslam Mezhepler Tarihi, Turkey

 • 2006 - 2008 Undergraduate

  Ankara University, İlahiyat Fak., Temel İslam Bilimleri, Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  ez-Zebidi'nin İtilafu'n-Nusra Adlı Eseri Çerçevesinde Basra ve Kufe Ekolleri Arasındaki Nahiv Tartışmaları

  Canakkale Onsekiz Mart University, İlahiyat Fak., Temel İslam Bilimleri / Arap Dili Ve Belagatı

 • 2013 Postgraduate

  Mu'tezile'nin Basra ve Bağdat Ekollerine Ayrılış Süreci

  Van Yüzüncü Yil University, İlahiyat Fak., Temel İslam Bilimleri / İslam Mezhepler Tarihi