Ögrenim Bilgisi


Doktora
2001 - 2006
Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Türkiye

Yüksek Lisans
1998 - 2001
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Türkiye

Lisans
1994 - 1998
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Türkiye

Yabancı Diller

İngilizce, C1 İleri

Yaptığı Tezler

Doktora, Türkiye kışlık ekmeklik buğday genetik kaynaklarının karakterizasyonu, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri, Tarla Bitkileri, 2006
Yüksek Lisans, Kahramanmaraş koşullarında farklı dozlarda ethephon, chlormepiquat chloride ve ethephon chlormepiquat chloride kullanımının bazı ekmeklik buğday (triticum aestivum L. ) genotiplerinde verim ve verim unsurları üzerine etkisi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri, Tarla Bitkileri, 2001

Akademik Unvanlar / Görevler


Prof. Dr.
2015 - Devam Ediyor
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri

Doç. Dr.
2011 - 2015
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri

Doç. Dr.
2010 - 2011
Bingöl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü

Yrd. Doç. Dr.
2009 - 2010
Bingöl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü

Araştırma Görevlisi
1998 - 2006
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü

Desteklenen Projeler

 1. AKÇURA M., ÇIKILI Y., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Tane Tipi Sakız Fasulyesi Genotiplerinde Kadmiyum Stresi Organik Asit Uygulamalarıyla Hafifletilebilir mi, 2022 - Devam Ediyor
 2. Akçura M., TÜBİTAK Projesi, Dünyanın Farklı Ülkelerine Ait Çemen Genotiplerinin Morfolojik, Moleküler ve Fizikokimyasal Karakterizasyonu İle Gam Verimi ve Etkinliğinin İn Vitro ve İn Sitü Koşullarda İncelenmesi, 2024 - 2026
 3. AKÇURA M., GÜLHAN L., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Farklı Çevrelerde Yetiştirilen Ekmeklik Buğday Genotiplerinde Bazı Kalite Özelliklerinin İncelenmesi, 2022 - 2023
 4. HOCAOĞLU O., AKÇURA M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Arpada Azot Kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi, 2020 - 2023
 5. AKÇURA M., KAPLAN M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Sakız Fasulyesi ve Mısır Karışım Silajının Fermantasyon Kalitesi ve Besleme Özelliklerinin Değerlendirilmesi, 2021 - 2022
 6. AKÇURA M., KAPLAN M., TAŞ İ., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Teff Bitkisinin Tane Verimi ve Bazı Bitkisel Özellikleri Üzerine Azot ve Su Uygulamalarının Etkisi, 2021 - 2022
 7. Gökalp Z., Kaplan M., Akçura M., Taş İ., Coşkun Y., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Farklı sulama aralığı ve seviyesinin bazı çeltik çeşitlerinde besinsel özelliklere etkisi, 2021 - 2022
 8. MÜFTÜOĞLU N. M., ÇIKILI Y., TÜRKMEN C., AKÇURA M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Sakız fasulyesi (Cyamopsis tetragonolaba L.) bitkisine farklı dozlarda molibden uygulamasının protein içeriğine etkisi, 2019 - 2021
 9. TÜTENOCAKLI T., TAŞ İ., COŞKUN Y., AKÇURA M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Nohut Çeşitlerinin Çimlenme Tuzluluk Eşik Değerlerinin Belirlenmesi, 2019 - 2020
 10. AKÇURA M., HOCAOĞLU O., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Çanakkale Koşullarında Bazı Yulaf Çeşitlerinin Azot Kullanım Etkinliklerinin Belirlenmesi, 2016 - 2020
 11. AKÇURA M., KAPLAN M., HOCAOĞLU O., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Bazı Tescilli ve Yerel Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Element İçeriklerinin Belirlenmesi, 2018 - 2019
 12. COŞKUN Y., TAŞ İ., AKÇURA M., ORAL A., YETER T., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Farklı tuzluluk seviyesindeki sulama sularının mısır tohumunun çimlenmesi ve fide gelişimine etkileri, 2018 - 2019
 13. TAŞ İ., COŞKUN Y., AKÇURA M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Sulama Suyu Tuzluluğuna Dayanıklı Sakız Fasulyesi Hatlarının Belirlenmesi, 2018 - 2019
 14. AKÇURA M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Çanakkale Koşullarında Yulafta Özellikler Arası İlişkilerin GGE Biplot Analizi, 2017 - 2017
 15. AKÇURA M., HOCAOĞLU O., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Sakız Fasülyesi Cyamopsis tetragonoloba L Islah Materyallerinin Çoğaltımı, 2016 - 2017
 16. AKÇURA M., TÜBİTAK Projesi, Türkiye’nin Değişik İllerinden Toplanmış Yerel Kışlık Ekmeklik Buğday Çeşitlerinden Seçilen Saf Hatların Kalite Özellikleri ve Bazı Önemli Fungal Hastalıklara Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi, 2011 - 2015
 17. AKÇURA M., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, Arpa Islah Çalışmaları, 2007 - 2012
 18. AKÇURA M., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, Bisküvilik Çeşit Geliştirme Projesi, 2008 - 2011
 19. AKÇURA M., TÜBİTAK Projesi, Ekmeklik Buğdayda Kurağa Toleranslı ve Hassas Genotipler de Bazı Fizyolojik ve Morfolojik Parametreler Kullanılarak Kalıtım Değerlerinin İncelenmesi, 2008 - 2009
 20. AKÇURA M., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, Kışlık Makarnalık Buğday Çeşit Geliştirme Projesi (TAGEM Projesi), 2005 - 2009
 21. AKÇURA M., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, Kışlık Yulaf Çeşit Geliştirme Projesi, (TAGEM Projesi), 2005 - 2009
 22. AKÇURA M., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, Kışlık Ekmeklik Buğday Çeşit Geliştirme Projesi (TAGEM Projesi), 2005 - 2009
 23. AKÇURA M., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, Konya Yöresinde Ekilen Yerel Buğday Çeşitlerinin Toplanıp, Tanımlanması ve Islah Çalışmalarında Genetik Kaynak Olarak Kullanılma Olanaklarının Araştırılması, 2002 - 2008
 24. AKÇURA M., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, Konya, Niğde, Aksaray ve Karaman illerinde Yetiştirilen Buğdaylarda Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi ve Kalite Bölgelerinin Oluşturulması, (TAGEM Projesi), 2003 - 2007
 25. AKÇURA M., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, Kışlık Hububatta (Ekmeklik Buğday, Makarnalık Buğday, Arpa ve Tritikale) Kalitenin İyileştirilmesi, (TAGEM Projesi), 2003 - 2007

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Fast selection opportunity of salt tolerant guar bean genotypes with GGE biplot method
  Taş İ., Akçura M., Coşkun Y., Tütenocaklı T.
  ARCHIVES OF AGRONOMY AND SOIL SCIENCE, cilt.69, sa.10, ss.1933-1945, 2023 (SCI-Expanded)
 2. Assessment of nutritive value, gas and methane production, fermentation of ensiled mixtures of sorghum-cluster bean
  Ciftci B., KAPLAN M., AKÇURA M., BÜYÜKKILIÇ BEYZİ S.
  JOURNAL OF APPLIED ANIMAL RESEARCH, cilt.51, sa.1, ss.123-129, 2023 (SCI-Expanded)
 3. Modelling the Effect of Irrigation Deficit on Maize Growth with Logistic Regression
  HOCAOĞLU O., Gönülal E., AKÇURA M.
  Communications in Soil Science and Plant Analysis, cilt.54, sa.9, ss.1293-1305, 2023 (SCI-Expanded)
 4. GT-biplot analysis of some biochemical characteristics and mineral composition of different sorghum (Sorghum bicolor L.) sprouts
  KARAMAN K., Kardes Y. M., Doran T., AKÇURA M., KAPLAN M.
  CEREAL CHEMISTRY, cilt.99, sa.6, ss.1272-1281, 2022 (SCI-Expanded)
 5. Nutrient potential and mineral contents of some vegetable cluster bean genotypes
  Akçura M., Müftüoğlu N. M., Kaplan M., Türkmen C.
  CEREAL CHEMISTRY, cilt.97, sa.6, ss.1193-1203, 2020 (SCI-Expanded)
 6. Evaluating leaf rust reactions of pure bread wheat landrace lines using non-parametric statistics
  HOCAOĞLU O., Akan K., AKÇURA M.
  PHYTOPARASITICA, cilt.48, sa.2, ss.261-271, 2020 (SCI-Expanded)
 7. Changes in the Grain Element Contents of Durum Wheat Varieties of Turkey Registered between 1967-2010
  HOCAOĞLU O., AKÇURA M., KAPLAN M.
  COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS, cilt.51, sa.4, ss.431-439, 2020 (SCI-Expanded)
 8. Decision making on nitrogen management of oat (Avena sativa) using grain yield potential and nitrogen use efficiency
  HOCAOĞLU O., AKÇURA M.
  Turkish Journal of Field Crops, cilt.25, sa.2, ss.208-215, 2020 (SCI-Expanded)
 9. Examination of the changes in components of the volatile oil from Abyssinian sage, Musk sage and Medical sage [Salvia aethiopis L., Salvia sclarea L. and Salvia officinalis L. (hybrid)] growing in different locations
  Karayel H. B., AKÇURA M.
  GRASAS Y ACEITES, cilt.70, sa.3, 2019 (SCI-Expanded)
 10. Fatty acid and some micro element compositions of cluster bean (Cyamopsis tetragonoloba) genotype seeds growing under Mediterranean climate
  AKÇURA M., Turan V., Kokten K., KAPLAN M.
  INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS, cilt.128, ss.140-146, 2019 (SCI-Expanded)
 11. AN ALTERNATIVE STATISTICAL MODEL FOR THE ASSESSMENT OF DRY MATTER ACCUMULATION IN COOL SEASON CEREALS: COX REGRESSION
  Gokkus Z., AKÇURA M.
  GENETIKA-BELGRADE, cilt.51, sa.1, ss.313-322, 2019 (SCI-Expanded)
 12. YIELD AND NUTRITIONAL CHARACTERISTICS OF EDIBLE CLUSTER BEAN GENOTYPES
  Müftüoğlu N. M., Türkmen C., Akçura M., Kaplan M.
  TURKISH JOURNAL OF FIELD CROPS, cilt.24, sa.1, ss.91-97, 2019 (SCI-Expanded)
 13. Assessment of the reactions of pure lines selected from Turkish bread wheat landraces against bunt disease (Tilletia foetida) with the GGE-biplot method
  AKÇURA M., AKAN K.
  PLANT GENETIC RESOURCES-CHARACTERIZATION AND UTILIZATION, cilt.16, sa.4, ss.325-333, 2018 (SCI-Expanded)
 14. Mineral concentrations of grain of bread wheat landraces originated from eastern Anatolia of Turkey
  KÖKTEN K., AKÇURA M.
  PROGRESS IN NUTRITION, cilt.20, ss.119-126, 2018 (SCI-Expanded)
 15. GGE Biplot Analysis of Reactions of Bread Wheat Pure Lines Selected from Central Anatolian Landraces of Turkey to Leaf Rust Disease (Puccinia triticina) in Multiple Location-Years
  Akan K., AKÇURA M.
  CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS, cilt.46, sa.2, ss.311-320, 2018 (SCI-Expanded)
 16. Genotype x environment interaction of some dry bean (Phaseolus vulgaris L.) genotypes
  SÖZEN Ö., KARADAVUT U., Ozcelik H., BOZOĞLU H., AKÇURA M.
  LEGUME RESEARCH, cilt.41, sa.2, ss.189-195, 2018 (SCI-Expanded)
 17. A STUDY ON THE DETERMINATION OF THE PERFORMANCE OF SOME YIELD COMPONENTS IN DRY BEAN GENOTYPES (PHASEOLUS VULGARIS L.) IN DIFFERENT ENVIRONMENTS
  SÖZEN Ö., Karadavut U., AKÇURA M.
  FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.27, ss.8677-8686, 2018 (SCI-Expanded)
 18. Assessment of Genotype x Trait x Environment interactions of silage maize genotypes through GGE Biplot
  KAPLAN M., KÖKTEN K., AKÇURA M.
  CHILEAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, cilt.77, sa.3, ss.212-217, 2017 (SCI-Expanded)
 19. GREEN HERBAGE YIELD ASSESSMENTS OF MAIZE CULTIVARS THROUGH GGE BIPLOT ANALYSIS METHOD
  KÖKTEN K., KAPLAN M., AKÇURA M.
  TURKISH JOURNAL OF FIELD CROPS, cilt.22, sa.2, ss.235-242, 2017 (SCI-Expanded)
 20. BIPLOT ANALYSIS OF LEAF RUST RESISTANCE IN PURE LINES SELECTED FROM EASTERN ANATOLIAN BREAD WHEAT LANDRACES OF TURKEY
  AKÇURA M., AKAN K., HOCAOĞLU O.
  TURKISH JOURNAL OF FIELD CROPS, cilt.22, sa.2, ss.227-234, 2017 (SCI-Expanded)
 21. Variations in grain mineral concentrations of Turkish wheat landraces germplasm
  AKÇURA M., Kokten K.
  QUALITY ASSURANCE AND SAFETY OF CROPS & FOODS, cilt.9, sa.2, ss.153-159, 2017 (SCI-Expanded)
 22. PATTERN ANALYSIS OF TURKISH BREAD WHEAT LANDRACES AND CULTIVARS FOR GRAIN AND FLOUR QUALITY
  AKÇURA M., Koktev K., Gocmen Akcacik A., Aydogan S.
  TURKISH JOURNAL OF FIELD CROPS, cilt.21, sa.1, ss.120-130, 2016 (SCI-Expanded)
 23. Analysis of High Molecular Weight Glutenin Subunit Composition of Pure Lines Selected from Eastern Turkey Bread Landraces
  YILDIZ A., AKAN K., AKÇURA M.
  JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES-TARIM BILIMLERI DERGISI, cilt.21, sa.3, ss.346-354, 2015 (SCI-Expanded)
 24. Effects of genotype and environment on grain yield and quality traits in bread wheat (T. aestivum L.)
  Kaya Y., AKÇURA M.
  FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.34, sa.2, ss.386-393, 2014 (SCI-Expanded)
 25. EVALUATION OF CENTRAL ANATOLIAN BARLEY LANDRACES FOR CROP IMPROVEMENT
  Akgun N., Topal A., AKÇURA M.
  ROMANIAN AGRICULTURAL RESEARCH, cilt.29, ss.87-93, 2012 (SCI-Expanded)
 26. GROAT ELEMENT CONCENTRATION AT DIFFERENT SPIKELETS OF OAT PANICLES (Avena Sativa L.) EVALUATED AT THREE TURKISH LOCATIONS
  KARA R., Dokuyucu T., Demirkiran A. R., Dumlupinar Z., AKÇURA M., Akkaya A.
  TURKISH JOURNAL OF FIELD CROPS, cilt.17, sa.2, ss.157-165, 2012 (SCI-Expanded)
 27. Pattern analysis of multi-environment yield trials in barley (Hordeum vulgare L.)
  Yuksel S., AKÇURA M.
  TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, cilt.36, sa.3, ss.285-295, 2012 (SCI-Expanded)
 28. Chemical analyses of the seeds of some forage legumes from Turkey. A chemotaxonomic approach
  Kocak A., Kokten K., Bagci E., AKÇURA M., Hayta S., BAKOGLU A., Kilic O.
  GRASAS Y ACEITES, cilt.62, sa.4, ss.383-388, 2011 (SCI-Expanded)
 29. CHEMICAL COMPOSITION OF THE SEEDS OF SOME Medicago SPECIES
  Kokten K., Bakoglu A., Kocak A., Bagci E., AKÇURA M., KAPLAN M.
  CHEMISTRY OF NATURAL COMPOUNDS, cilt.47, sa.4, ss.619-621, 2011 (SCI-Expanded)
 30. Tannin, Protein Contents and Fatty Acid Composition of the Seeds of Some Trifolium L. species from Turkey
  Kokten K., Kocak A., KAPLAN M., AKÇURA M., Bakoglu A., Bagci E.
  ASIAN JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, cilt.6, sa.1, ss.88-95, 2011 (SCI-Expanded)
 31. The relationships of some traits in Turkish winter bread wheat landraces
  AKÇURA M.
  TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, cilt.35, sa.2, ss.115-125, 2011 (SCI-Expanded)
 32. EVALUATING OF DROUGHT STRESS TOLERANCE BASED ON SELECTION INDICES IN TURKISH BREAD WHEAT LANDRACES
  AKÇURA M., PARTIGOC F., KAYA Y.
  JOURNAL OF ANIMAL AND PLANT SCIENCES, cilt.21, sa.4, ss.700-709, 2011 (SCI-Expanded)
 33. Evaluation of drought tolerance indices for selection of Turkish oat (Avena saliva L.) landraces under various environmental conditions
  AKÇURA M., CERI S.
  ZEMDIRBYSTE-AGRICULTURE, cilt.98, sa.2, ss.157-166, 2011 (SCI-Expanded)
 34. Evaluation of bread wheat genotypes under irrigated multi-environment conditions using GGE biplot analyses
  AKÇURA M., TANER S., Kaya Y.
  ZEMDIRBYSTE-AGRICULTURE, cilt.98, sa.1, ss.35-40, 2011 (SCI-Expanded)
 35. Assessment of Parametric and Non-parametric Methods for Selecting Stable and Adapted Durum Wheat Genotypes in Multi-Environments
  Kilic H., AKÇURA M., AKTAS H.
  NOTULAE BOTANICAE HORTI AGROBOTANICI CLUJ-NAPOCA, cilt.38, sa.3, ss.271-279, 2010 (SCI-Expanded)
 36. GRAIN YIELD AND QUALITY COMPONENTS OF PURE AND MIXED CROPPING OF BREAD WHEAT (TRITICUM AESTIVUM L.) AND TRITICALE (XTRITICOSECALE WITTMACK)
  KARA R., Dumlupinar Z., Dokuyucu T., Akkaya A., AKÇURA M.
  PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY, cilt.42, sa.3, ss.2019-2027, 2010 (SCI-Expanded)
 37. Determination of salinity tolerance of some lentil (Lens culinaris M.) varieties
  Kokten K., KARAKOY T., Bakoglu A., Akcura M.
  JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, cilt.8, sa.1, ss.140-143, 2010 (SCI-Expanded)
 38. Genetic variability and interrelationship among grain yield and some quality traits in Turkish winter durum wheat landraces
  Akcura M.
  TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, cilt.33, sa.6, ss.547-556, 2009 (SCI-Expanded)
 39. EVALUATION OF DURUM WHEAT GENOTYPES USING PARAMETRIC AND NONPARAMETRIC STABILITY STATISTICS
  Akcura M., Kaya Y., TANER S.
  TURKISH JOURNAL OF FIELD CROPS, cilt.14, sa.2, ss.111-122, 2009 (SCI-Expanded)
 40. Nonparametric stability methods for interpreting genotype by environment interaction of bread wheat genotypes (Triticum aestivum L.)
  AKÇURA M., Kaya Y.
  GENETICS AND MOLECULAR BIOLOGY, cilt.31, sa.4, ss.906-913, 2008 (SCI-Expanded)
 41. Parametric and Non-Parametric Stability Analyses for Grain Yield of Bread Wheat (Triticum aestivum L.) genotypes in Kahramanmaraş conditions of Turkey
  AKÇURA M., KARA R., AKKAYA A., DOKUYUCU T., KILLI F.
  TURKISH JOURNAL OF FIELD CROPS, cilt.1, sa.12, ss.8-21, 2007 (SCI-Expanded)
 42. Harmonization ratio of post- to pre-anthesis durations by thermal times for durum wheat cultivars in a Mediterranean environment
  AKKAYA A., DOKUYUCU T., KARA R., AKÇURA M.
  EUROPEAN JOURNAL OF AGRONOMY, cilt.24, sa.4, ss.404-408, 2006 (SCI-Expanded)
 43. Parametric stability analyses for grain yield of durum wheat
  AKÇURA M., KAYA Y., TANER S., AYRANCI R.
  PLANT SOIL AND ENVIRONMENT, cilt.52, sa.6, ss.254-261, 2006 (SCI-Expanded)
 44. Genotype-Environment Interaction and Phenotypic Stability Analysis for Grain Yield of Durum Wheat in the Central Anatolian Region
  AKÇURA M., Kaya Y., Taner S.
  TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, sa.29, ss.369-375, 2005 (SCI-Expanded)
 45. Collection, identification and conservation of wheat landraces in Kahramanmaras province in East Mediterranean Region of Turkey
  DOKUYUCU T., AKKAYA A., AKÇURA M., KARA R., BUDAK H.
  CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS, cilt.32, sa.1, ss.167-174, 2004 (SCI-Expanded)
 46. The Effects of Intraplot Competition on Yield-Related Traits in Wheat Plots
  DOKUYUCU T., AKKAYA A., AKÇURA M.
  TURKISH JOURNAL OF FIELD CROPS, cilt.1, sa.7, ss.40-47, 2002 (SCI-Expanded)
 47. Investigation of Some Common Wheat Genotypes by Yield-Related Traits for Kahramanmaraş Location in Turkey
  DOKUYUCU T., AKKAYA A., AKÇURA M.
  TURKISH JOURNAL OF FIELD CROPS, cilt.1, sa.7, ss.20-30, 2002 (SCI-Expanded)
 48. Path Analysis of yield and some yield-related traits of durum wheat genotypes grown in rainfed conditions of Mediterranean region
  DOKUYUCU T., AKKAYA A., AKÇURA M.
  TURKISH JOURNAL OF FIELD CROPS, cilt.1, sa.7, ss.31-40, 2002 (SCI-Expanded)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Bazı Ekmeklik Buğday Genotiplerinin Bazı Kalite Özellikleri Yönünden Trakya Bölgesine Adaptasyonunun İncelenmesi
  Akçura M., Gülhan L., Öztürk İ.
  Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, cilt.10, sa.3, ss.622-630, 2023 (Hakemli Dergi)
 2. The Effect of Polymeric Hydrogel Application on Germination Under Saline Irrigation Water: Case Study of Barley
  TAŞ İ., COŞKUN Y., TÜTENOCAKLI T., ORAL A., AKÇURA M.
  TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURAL AND NATURAL SCIENCE, cilt.10, sa.2, ss.364-370, 2023 (Hakemli Dergi)
 3. Türkiyenin Değişik İllerinden Toplanmış Yerel Kışlık Ekmeklik Buğday Çeşitlerinden Seçilen Saf Hatların Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi
  AKÇURA M., HOCAOĞLU O.
  TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE: FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.10, ss.2140-2150, 2022 (Hakemli Dergi)
 4. Türkiye’ye Ait Yerel Ekmeklik Buğday Çeşitlerinden Seçilen Saf Hatlar ile Bazı Tescilli Çeşitlerin Tane Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
  AKÇURA M., HOCAOĞLU O., AYDOĞAN S., GÖÇMEN AKÇACIK A.
  TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE: FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.10, ss.2173-2179, 2022 (Hakemli Dergi)
 5. Kavuzsuz yulaf genotiplerinde büyümenin doğrusal olmayan regresyon modelleri ve Zadoks büyüme skalası ile belirlenmesi
  HOCAOĞLU O., AKÇURA M., ÇERİ S.
  TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURAL AND NATURAL SCIENCE, cilt.9, sa.4, ss.1033-1041, 2022 (Hakemli Dergi)
 6. ALLELOPATIC EFFECTS OF SOME ESSENTIAL OIL COMPONENTS OF THYME AND ROSE ON GERMINATION: CASE STUDY OF BARLEY
  COŞKUN Y., TÜTENOCAKLI T., TAŞ İ., AKÇURA M., ORAL A.
  Current Trends in Natural Sciences, cilt.11, sa.21, ss.104-111, 2022 (Hakemli Dergi)
 7. Kavuzsuz yulaf genotipleri ile bazı yulaf çeşitlerinin Marmara bölgesindeki tane verimleri ve bazı tarımsal özelliklerinin değerlendirilmesi
  HOCAOĞLU O., AKÇURA M., ÇERİ S.
  TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURAL AND NATURAL SCIENCE, cilt.9, sa.3, ss.771-778, 2022 (Hakemli Dergi)
 8. Molibden Uygulamasının Sakız Fasulyesinin (Cyamopsis tetragonoloba L.) Farklı Organlarında Bazı Besin Elementleri Miktarına Etkisi.
  MÜFTÜOĞLU N. M., ÇIKILI Y., TÜRKMEN C., AKÇURA M.
  Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences, cilt.8, sa.1, ss.1-7, 2022 (Hakemli Dergi)
 9. Sakız fasulyesi (Cyamopsis tetragonoloba L.) bitkisine farklı dozlarda molibden uygulamasının bazı elementlerin miktarına etkisi
  Müftüoğlu N. M., Çıkılı Y., Türkmen C., Akçura M.
  Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences, cilt.7, sa.4, ss.14-24, 2021 (Hakemli Dergi)
 10. Sakız Fasulyesi (Cyamopsis tetragonoloba L.) Bitkisi Verim ve Kalitesine Farklı Dozlarda Molibden Uygulamalarının Etkisi
  MÜFTÜOĞLU N. M., ÇIKILI Y., TÜRKMEN C., AKÇURA M.
  ÇOMÜ ZIRAAT FAKÜLTESI DERGISI, cilt.9, sa.2, ss.309-315, 2021 (Hakemli Dergi)
 11. The Effect of Some Essential Oil Compounds on Germination of Spelt Wheat, applied as a drop on film or film fixed with Poly (Lactic Acid). Academia Letters, Article 2273. https://doi.org/10.20935/AL2273. 4
  Coşkun Y., Taş İ., Oral A., Akçura M.
  Acedemia Letters, cilt.1, sa.1, ss.1-6, 2021 (Hakemli Dergi)
 12. Farklı Sulama Suyu Tuzluluk Düzeylerinin Mısırın Fide Gelişimine Etkileri
  Coşkun Y., Taş İ., Akçura M., Oral A., Tütenocaklı T., Yeter T.
  Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi , cilt.7, sa.5, ss.1139-1147, 2020 (Hakemli Dergi)
 13. Evaluating the Element Contents of Durum Wheat Landraces Pure Lines in Çanakkale Conditions
  HOCAOĞLU O., AKÇURA M., KAPLAN M.
  Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, cilt.7, sa.2, ss.368-374, 2020 (Hakemli Dergi)
 14. Using GGE Biplot Analysis to Evaluate Interrelationships between Yield and Yield Components of Oat Genotypes in Different Growing Seasons
  AKÇURA M., SABANDÜZEN B., HOCAOĞLU O.
  Journal of Crop Science and Biotechnology, cilt.21, sa.5, ss.483-490, 2018 (Scopus)
 15. Farklı Çevrelerde Yetiştirilen Silajlık Mısır Çeşitlerinin Kuru Ot Verimi İle Bazı Kalite Özellikleri Arasındaki İlişkilerinin Çeşit Özellik Biplot Analizi İle Değerlendirilmesi
  KÖKTEN K., KAPLAN M., AKÇURA M.
  KAHRAMANMARAS SUTCU IMAM UNIVERSITY JOURNAL OF NATURAL SCIENCES, cilt.20, ss.46-51, 2017 (Hakemli Dergi)
 16. Bazı Yulaf Genotiplerinin Çanakkale Koşullarında Verim ve Verim Unsurlarının İncelenmesi.
  SABANDÜZEN B., AKÇURA M.
  Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.101-108, 2017 (Hakemli Dergi)
 17. Evaluating Mineral Contents of Selected Bread Wheat Landrace Pure Lines Derived from West Anatolia and Marmara Regions and Cultivars by GGE Biplot
  HOCAOĞLU O., AKÇURA M.
  Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, cilt.0, ss.71-76, 2017 (Scopus)
 18. Performances of Hybrid Dent Maize Cultivars in Bingöl Conditions
  KÖKTEN K., AKÇURA M.
  Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.21, sa.1, ss.261, 2017 (Hakemli Dergi)
 19. Evaluating Mineral Contents of Selected Bread Wheat Landrace Pure Lines Derived from West Anatolia and Marmara Regions and Cultivars by GGE Biplot
  HOCAOĞLU O., AKÇURA M.
  Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, ss.71-76, 2017 (Scopus)
 20. Bingöl İlinden Toplanan Yerel Çavdarlarda Tane Verimi ve Bazı Özellikler Arasındaki İlişkilerin Biplot Analizi İle İncelenmesi.
  AKÇURA M., KABAK D.
  Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.227-235, 2017 (Hakemli Dergi)
 21. Yerel ekmeklik buğday populasyonundan seçilmiş saf hatlarda bazı özelliklerarası ilişkilerin belirlenmesi
  KILIÇ H., AKÇURA M., Rıdvan U., AKTAŞ H., KÖKTEN K., Tekdal s.
  Türk Doğa ve Fen Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.52-59, 2016 (Hakemli Dergi)
 22. Farklı Lokasyonlarda Yetiştirilen Anadolu Adaçayı Salvia fruticosa Mill in Uçucu Yağ Bileşenlerindeki Değişimlerin İncelenmesi
  KARAYEL H. B., AKÇURA M.
  GAZİ OSMANPAŞA FEN BİLİMLERİ, cilt.13, sa.2, ss.13-23, 2016 (Hakemli Dergi)
 23. Determination of silage characteristics and nutritional values of some triticale genotypes
  KAPLAN M., KOKTEN K., AKÇURA M.
  Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, cilt.2, sa.1, ss.102-107, 2014 (Hakemli Dergi)
 24. Evaluating Yield And Yield Components Of Pure Lines Selected From Bread Wheat Landraces Comparatively Along With Registered Wheat Cultivars In Canakkale Ecological Conditions
  HOCAOĞLU O., AKÇURA M.
  Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, cilt.7, sa.7, ss.1528-1539, 2014 (Hakemli Dergi)
 25. 4 x 4 Hibrit Mısırda (Zea Mays L.) Kombinasyon Kabiliyeti Etkileri ve En İyi Hatların Belirlenmesi
  TEZEL M., SOYLU S., AKSOYAK Ş., AKÇURA M.
  Bitkisel Araştırma Dergisi, sa.2, ss.14-21, 2007 (Hakemli Dergi)
 26. Glikoz Oksidaz Enziminin Süne Zararlı Buğday Unlarının Hamur ve Ekmek Özellikleri Üzerine Etkisi
  ŞAHİN M., AKÇURA M.
  Bitkisel Araştırma Dergisi, sa.1, ss.24-28, 2007 (Hakemli Dergi)
 27. Türkiye Kışlık Yerel Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Fenotipik Çeşitlilik
  AKÇURA M., TOPAL A.
  Bilimsel Araştırma Dergisi, sa.2, ss.8-16, 2006 (Hakemli Dergi)
 28. Makarnalık Buğday Islahında Renk Spektrofotometresi ile Ölçülen Parametrelerin Değerlendirilmesi
  ŞAHİN M., AKÇURA M.
  Bitkisel Araştırma Dergisi, sa.2, ss.17-21, 2006 (Hakemli Dergi)
 29. Pattern Analysis of Multi-Environment Trials in Bread Wheat
  Kaya Y., AKÇURA M., AYRANCI R., TANER S.
  Communications in Biometry and Crop Science, cilt.1, sa.1, ss.63-71, 2006 (Hakemli Dergi)
 30. Grain Yield Stability of Winter Oat (Avena sativa L.) Cultivars in the Central Anatolian Region of Turkey
  AKÇURA M., ÇERİ S., TANER S., Kaya Y., ÖZER E., AYRANCI R.
  JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN AGRICULTURE, cilt.3, sa.6, ss.203-210, 2005 (ESCI)
 31. Orta Anadolu Kurak Şartlarında Bazı Arpa Genotiplerinin Tane Veriminin Stabilitesi
  AYRANCI R., AKÇURA M., KARA R., TANER S.
  Bilimsel Araştırma Dergisi, sa.1, ss.11-16, 2004 (Hakemli Dergi)
 32. Ekmeklik Buğdayda Verim Karakterlerinin Çok Değişkenli Veri Analiz Yöntemleri ile Yorumlanması
  AKÇURA M., KARA R., DOKUYUCU T., AKKAYA A.
  Bitkisel Araştırma Dergisi, sa.1, ss.32-34, 2004 (Hakemli Dergi)
 33. Orta Anadolu Kuru Şartlarında Bazı Ekmeklik ve Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Farklı Çevrelerde Tane Verimi ve Bazı kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
  AYDOĞAN S., ŞAHİN M., GÖÇMEN A., AKÇURA M.
  Bitkisel Araştırma Dergisi, sa.1, ss.39-47, 2004 (Hakemli Dergi)
 34. Stability Analyses for Grain Yield of Triticale Genotypes
  AKÇURA M., ÖZER E., TANER S.
  Bitkisel Araştırma Dergisi, sa.1, ss.25-31, 2004 (Hakemli Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 1. Çanakkale Koşullarındaki Kışlık Tahıl Yetiştiriciliğinin Modellenmesinde Hızlı Büyüme Dönemindeki Gecikmenin Yol Açtığı Farklılıkların İncelenmesi
  HOCAOĞLU O., AKÇURA M.
  3. ÇANAKKALE TARIMI SEMPOZYUMU, Çanakkale, Türkiye, 16 Kasım 2022, ss.16
 2. ALLELOPATHIC EFFECTS OF SOME ESSENTIAL OIL COMPONENTS OF THYME AND ROSE ON GERMINATION: CASE STUDY OF BARLEY
  COŞKUN Y., TÜTENOCAKLI T., TAŞ İ., AKÇURA M., ORAL A.
  International Scientific Symposium Current Trends in Natural Sciences, May 19-21, 2022, Romanya, 19 - 21 Mayıs 2022
 3. EFFECTS OF NITROGEN FERTILIZERS, GENOTYPE AND CUTTING STAGES ON PROTEIN CONTENTS AND FIBER COMPONENTS OF OAT FORAGE
  HOCAOĞLU O., AKÇURA M.
  III. BALKAN AGRICULTURAL CONGRESS, Edirne, Türkiye, 29 Ağustos 2021, ss.357
 4. Effects of irrigation water salinity levels on the germination of rice seed
  TÜTENOCAKLI T., TAŞ İ., Tisyadini A., COŞKUN Y., AKÇURA M.
  7th International Agriculture Congress, Türkiye, 16 Ekim 2021
 5. Sebzelik Sakız Fasulyesi (Cyamopsis tetragonoloba) Genotiplerinin Bazı Yeşil Bakla Özellikleri ve Element İçerikleri
  TÜRKMEN C., AKÇURA M., KAPLAN M., MÜFTÜOĞLU N. M.
  8. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Mart 2019, ss.107
 6. Sebzelik Sakız Fasulyesi (Cyamopsis tetragonoloba L.) Genotiplerinin Bazı Yeşil Bakla Özellikleri ve Element İçerikleri
  TÜRKMEN C., AKÇURA M., KAPLAN M., MÜFTÜOĞLU N. M.
  8. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, Türkiye, 12 - 15 Mart 2019, ss.32
 7. Eski ve Yeni Ekmeklik Buğday Türlerinin Tuzlu Sulama Suları Koşullarında Çimlenme Performansları
  TAŞ İ., COŞKUN Y., TOPÇU E., AKCURA M., TÜTENOCAKLI T., GÖKALP Z.
  1. Uluslararası Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi., 26 - 28 Eylül 2018
 8. Evaluating Mineral Contents of Selected Bread Wheat Landrace Pure LinesDerived from West Anatolia and Marmara Regions and Cultivars by GGE Biplot
  HOCAOĞLU O., AKÇURA M.
  2nd International Balkan Agriculltura Congress, Tekirdağ, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2017, cilt.1, ss.150
 9. THE EXAMINATION OF THE CHANGEIN THE COMPONENTS OF VOLATILE OIL OF THE ETHIOPIAN SAGE (SALVIA AETHIOPIS L.) WHICH IS GROWN IN DIFFERENT LOCATIONS
  KARAYEL H. B., AKÇURA M., COŞKUN Y., BUDAK Y.
  International Congress on Medicinal and Aromatic Plants, 10 - 12 Mayıs 2017
 10. INVESTIGATION OF CHANGES IN ESSENTIAL OIL COMPONENTS OF TWO SAGE (SALVIA OFFICINALIS L., SALVIAFRUTICOSA MILL.) CULTIVATED IN DIFFERENT LOCATIONS
  KARAYEL H. B., COŞKUN Y., AKÇURA M., BUDAK Y.
  International Congress on Medicinal and Aromatic Plants, 10 - 12 Mayıs 2017
 11. Examination of the change in the components of valatile oil medical stage (Salvia officinalis L.) which is grown in different locations
  KARAYEL H. B., AKÇURA M., BUDAK Y., KARABULUT İ.
  International Symposium on Advances in Lamiaceae Science, 26 - 29 Nisan 2017, ss.25
 12. Determination of High Molecular Weight Glutenin Subunits of Pure Lines Selected from Populations of Some Turkish Landraces Bread Wheat
  YILDIZ A., AKAN K., AKÇURA M.
  Balkan Agricultural Congress, Edirne, Türkiye, 8 - 11 Ekim 2014, sa.1, ss.481
 13. Reactions of Turkish Wheat Landraces to Yellow Rust in 2013-2014 Growing Season
  AKAN K., MERT Z., ÇETİN L., AKÇURA M.
  Balkan Agricultural Congress, Edirne, Türkiye, 8 - 11 Ekim 2014, sa.1, ss.777
 14. Evaluating Yield And Yield Components Of Pure Lines Selected From Bread Wheat Landraces Comparatively Along With Registered Wheat Cultivars In Canakkale EcologicalConditions
  HOCAOĞLU O., AKÇURA M.
  International Agribalkan Congress, Edirne, Türkiye, 8 - 11 Ekim 2014, ss.1528-1539
 15. Reactions of Turkish wheat landraces to Pgt race RTKTF
  AKAN K., MERT Z., ÇETİN L., AKÇURA M.
  International Plant Breeding Congress, Antalya, Türkiye, 10 - 14 Kasım 2013, sa.1, ss.594-595
 16. Konya Ekolojik Şartlarında Gecikmiş Ekimin Ekmeklik Buğday Verim Ve Bazı Kalite Parametrelerine Etkisi
  TANER S., ÇERİ S., ŞAHİN M., AYRANCI R., ÖZER E., KARA İ., AKÇURA M.
  Türkiye 10.Tarla Bitkileri Kongresi, Konya, Türkiye, 10 - 13 Eylül 2013, cilt.1, ss.702-708
 17. Karadeniz Bölgesine Ait Yerel Ekmeklik Buğday Hatlarının Tanedeki Besin Elementleri İçerikleri Yönünden Tescilli Ekmeklik Buğday Çeşitleri İle Karşılaştırılması
  AKÇURA M., HOCAOĞLU O., KÖKTEN K.
  10. Tarla Bitkileri Kongresi, Konya, Türkiye, 10 - 13 Eylül 2013, cilt.1, sa.1, ss.53-60
 18. İç Anadolu Bölgesi Yerel Ekmeklik Buğday Populasyonlarından Seçilen Saf Hatların Tane Verimi ve Kalite Özellikleri Yönünden Bazı Tescilli Çeşitlerle Karşılaştırılması
  AKÇURA M., TOPAL A.
  Ülkesel Tahıl Sempozyumu, Türkiye, 2 - 05 Haziran 2008

Akademik İdari Deneyim

2022 - Devam Ediyor Bölüm Başkanı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri
2009 - 2010 Bölüm Başkanı Bingöl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri

Verdiği Dersler

TARLA BİTKİLERİNDE MELEZLEME TEKNİĞİ (Y.LİSANS), Yüksek Lisans, 2023 - 2024
ARAŞTIRMA VE DENEME METOTLARI, Lisans, 2023 - 2024
BİTKİ ISLAHI, Lisans, 2023 - 2024
TAHILLAR, Lisans, 2023 - 2024

Yönetilen Tezler

Akçura M., Bazı ekmeklik buğday genotiplerinin bazı kalite özellikleri yönünden Trakya Bölgesine adaptasyonunun incelenmesi, Yüksek Lisans, L.GÜLHAN(Öğrenci), 2023
Akçura M., Sakız fasulyesinin kuru madde birikimi ile yeşil baklalarında protein değişiminin incelenmesi, Yüksek Lisans, R.ŞENGÜN(Öğrenci), 2023
Akçura M., Bazı sorgum genotiplerinin çanakkale koşullarında verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi, Yüksek Lisans, A.CHALIL(Öğrenci), 2023
Akçura M., Maş fasulyesinde kuru madde birikiminin incelenmesi, Yüksek Lisans, M.ALTIN(Öğrenci), 2022
Akçura M., Tane tipi sakız fasulyesi genotiplerinde ekim sıklıklarının tane verimi ve kuru madde birikimi üzerine etkisi, Yüksek Lisans, M.MERTAŞ(Öğrenci), 2022
Akçura M., Sakız fasulyesinde bitki boyu için uygun büyüme modelleri ile bazı verim özelliklerinin incelenmesi, Yüksek Lisans, S.DİLEK(Öğrenci), 2021
Akçura M., Çanakkale koşullarında bazı yulaf çeşitlerinin azot kullanım etkinliklerinin belirlenmesi, Doktora, O.HOCAOĞLU(Öğrenci), 2020
Akçura M., Bazı yerel fasulye populasyonlarının özelliklerinin belirlenmesi ve seleksiyonu, Yüksek Lisans, H.TUNALI(Öğrenci), 2019
Akçura M., Bazı sakız fasulyesi (Cyamopsis tetragonoloba L.) genotiplerinin tane verimi ve verim unsurlarının incelenmesi, Yüksek Lisans, B.VARNA(Öğrenci), 2019
Akçura M., Bazı nohut (Cicer arietinum L.) çeşitlerinin Edirne koşullarında verim ve verim unsurlarının incelenmesi, Yüksek Lisans, M.TOPÇU(Öğrenci), 2019
Akçura M., Farklı çevrelerde yetiştirilen yemeklik sakız fasulyesi (Cyamopsis tetragonoloba L.) genotiplerinin bazı tane özelliklerinin incelenmesi, Yüksek Lisans, H.KÜÇÜK(Öğrenci), 2019
Akçura M., Bazı adaçayı (Salvia spp.) türlerinin verim ve kalite özellikleri bakımından genotip x çevre etkileşimlerinin araştırılması, Doktora, H.BASRİ(Öğrenci), 2019
Akçura M., Sebze amaçlı sakız fasulyesi (Cyamopsis tetragonoloba L.) yetiştiriciliğinde uygun sıra üzeri ve sıra arası mesafenin belirlenmesi, Yüksek Lisans, A.AYAZ(Öğrenci), 2019
Akçura M., Çanakkale koşullarında bazı yerel çavdar çeşitlerinin verim ve verim unsurlarının incelenmesi, Yüksek Lisans, D.KABAK(Öğrenci), 2017
Akçura M., Çanakkale koşullarında bazı yulaf genotiplerinin verim ve verim unsurlarının incelenmesi, Yüksek Lisans, B.SABANDÜZEN(Öğrenci), 2017
Akçura M., Çanakkale koşullarında bazı makarnalık buğday çeşitlerinde kuru madde, azot birikimi ve taşınmasının değerlendirilmesi, Yüksek Lisans, E.ÇAKMAK(Öğrenci), 2016
Akçura M., Bazı makarnalık buğday (Triticum durum L.) çeşitlerinin Çanakkale koşullarındaki verim ve kalite özelliklerinin incelenmesi, Yüksek Lisans, G.ŞAHİN(Öğrenci), 2016
Akçura M., Ekmeklik buğdayın (T. aestivum L.) tane verimi ve bazı kalite özelliklerinde genotip x çevre etkileşimlerinin belirlenmesi, Doktora, Y.KAYA(Öğrenci), 2016

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences , Baş Editör, 2014 - Devam Ediyor
Turkish Journal of Field Crops , Yardımcı Editör/Bölüm Editörü, 2009 - Devam Ediyor

Bilimsel Hakemlikler

Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca , Hakemli Bilimsel Dergi, Mart 2010
Journal of Agriculture and Science Technology , Hakemli Bilimsel Dergi, Şubat 2010
Turkish Journal of Agriculture and Forestry , Hakemli Bilimsel Dergi, Ocak 2010

Metrikler

Araştırma Alanları

Tarımsal Bilimler, Ziraat, Tarla Bitkileri, Tahıl Yetiştiriciliği ve Islahı, Sıcak İklim Tahılları

Akademi Dışı Deneyim

BAHRİ DAĞDAŞ ULUSLARARASI TARIMSAL ARŞ. ENSTİTÜSÜ