Education Information

Education Information

 • 2001 - 2006 Doctorate

  Selcuk University, Instıtute Of Scıence, Tarla Bitkileri, Turkey

 • 1998 - 2001 Postgraduate

  Kahramanmaras Sutcu Imam University, Instıtute Of Scıence, Tarla Bitkileri, Turkey

 • 1994 - 1998 Undergraduate

  Kahramanmaras Sutcu Imam University, Faculty Of Agrıculture, Department Of Fıeld Crops, Turkey

Dissertations

 • 2006 Doctorate

  Türkiye kışlık ekmeklik buğday genetik kaynaklarının karakterizasyonu

  Selcuk University, Fen Bilimleri, Tarla Bitkileri

 • 2001 Postgraduate

  Kahramanmaraş koşullarında farklı dozlarda ethephon, chlormepiquat chloride ve ethephon chlormepiquat chloride kullanımının bazı ekmeklik buğday (triticum aestivum L. ) genotiplerinde verim ve verim unsurları üzerine etkisi

  Kahramanmaras Sutcu Imam University, Fen Bilimleri, Tarla Bitkileri

Foreign Languages

 • C1 Advanced English