Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Perakendecilik Sektöründe Dokuz Sonlu Fiyatlandırma: TüketicilerinBakış Açısıyla, Anlamlı Bir İndirim mi Yoksa Aldatmaca mı?

Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, cilt.2, sa.4, ss.145-163, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Woman Entrepreneurship in Çanakkale/ Çanakkale’de Kadın Girişimciliği

IV. Ulslararası girişimcilik, İstihdam v e Kariyer Kongresi, Bodrum-Muğla, 17 - 20 Ekim 2019, cilt.1, ss.483-491

Lojisitik Dğer ve Değer modelleriyle kullanımı

Çanakkale Ticaret Odası, Lojisitik Sektör Uygulamaları, Çanakkale, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2005

Kitap & Kitap Bölümleri

Pazarlama etiği

Pazarlama Yönetimi, Mehmet MARANGOZ, Editör, Beta, İstanbul, ss.471-506, 2017