Scientific Activities

Entrepreneurship Activities

  • Dogatech Araştırma Gelliştirme A.Ş.

    Anonymous, Dogatech Araştırma Gelliştirme A.Ş., 05 January 2015, Co-Founder
  • Kültepe Yatırım A.Ş.

    Anonymous, Kültepe Yatırım A.Ş., 01 January 2020, Co-Founder