Contact

Address Information

  • 163

  • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü, Terzioğlu Yerleşkesi, 17100, Çanakkale

Email Information

Phone Information

International Researcher IDs