Araştırma Alanları

  • Sosyal ve Beşeri Bilimler

  • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri

  • Endüstri İlişkileri

  • Yönetim ve Çalışma Psikolojisi

  • İşletme

  • Pazarlama