Publications & Works

Articles Published in Other Journals

STK-Devlet İlişkisinin Ekonomik Kalkınma ve Toplumsal Barış Açısından Değerlendirilmesi

Dernekler Sivil Toplum Kuruşları ve Toplumsal Barış, 2009 (National Non-Refereed Journal)

İşletmelerde İş Sürelerinin Düzenlenmesiyle İlgili Bir Uygulama

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.8, no.2, pp.136-158, 1993 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yeşil Pazarlama ve Yeşil İşletmecilik

21-22 Mart 2014 tarihlerinde düzenlenen Üretim Ekonomisi Kongresinde sunulmuştur, 21 - 22 March 2014

Sosyal Girişimcilik ve Sivil Toplum Kuruluşları

VI.Uluslararası STK Kongresi, 23 - 25 October 2009

Yenice İlçesi ve Yenice MYO etkileşimi

Yenice Değerleri Sempozyumu, Turkey, 28 - 29 August 2008

Social Sensitivity in Municipalities: The Sample of Municipalitiy of Canakkale Province

5th International Symposium on Business Administration, Impact of Responsibility Projects on Business World, COMU, 29 - 30 August 2008

The Evaluation of Corparate Governance In Respect of Private and Public Organizations

4th International Conference on Business and Economics, 5 - 07 July 2008

The Importance Of Social Capital

4th international conference on business, manegement and economics, 8 - 10 October 2008

Bilgi Toplumunda Otamasyonun Önemi ve Büro Yönetimine Etkileri

5. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, Turkey, 14 - 15 September 2006, pp.38-51

İleri Teknoloji Kullanımı ve Ergonomi

X.Uluslararası Ergonomi Kongresi, 7 - 09 October 2004

Çanakkale İlinde Kadın Hakları Konusundaki Örgütlenmelerin İncelenmesi

1. Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 4 - 06 June 2004

The Evaulation Of The Competition Power Of The Enterpries In The Tourism Sector Of Canakkale Province

The Proceedings Of The Third International Symposium On Business administration, 27 - 28 May 2004

The Evaluation Of The Competition Power Of the Enterprises Producting Diary Product In Canakkale Province

The Proceedings Of The Third Internatiol Symposium On Business Administration, 27 - 28 May 2004

Meslek Yüksek Okulu Mezunlarının Mezuniyet Sonrası Değerlendirilmesi

II.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Turkey, 15 - 17 October 2003

Doğal Çevre Kirlenmesi ve Bozulmasının İşletme Politikası ve Uygulamara Etkileri

II.Karamürsel Denizcilik Sempozyumu, Turkey, 30 June - 04 July 1999

İşletmelerde Ergonominin Amacı

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 19.Ulusal Kongresi, Turkey, 20 - 25 June 1998

İşletmelerde Çatışmaya Yönelik İlişkiler ve Sorun çözme Yöntemleri

Örgütlerde İnsan Davranışları Yönetimi Sempozyumu, Turkey, 29 - 30 April 1998

Denizlerin Kirlenmesi

II. Kıyı Sorunları ve Çevre Sempozyumu, Turkey, 14 - 16 November 1997

Endüstriyel Demokrasi

V.Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Turkey, 12 - 15 November 1997

Turizmin Fiziksel Çevre-Kamu Sağlığı Turistin Kültürel Kirleme Üzerindeki Olumsuz Etkisi

Daha Temiz Bir Çevre İçin Teknoloji Sempozyumu, Turkey, 1 - 05 September 1997

Kamu Yöneticilerinin Yetiştirilmesi

Yöneticilik ve Yetiştirme Sorunu İle İlgili 21.Yüzyılda Nasıl Bir Kamu Yöntemi Sempozyumu, Turkey, 7 - 09 May 1997

Pazarlama Bölümünün organizasyonu

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XVIII.Ulusal Kongresi, Turkey, 23 - 25 October 1996

Meslek Yüksekokulları ile ilgili öneriler ve modeller

21.Yüzyıla Doğru Meslek Yüksekokullarının Yeniden Yapılanması Uluslar Arası Sempozyum, 22 - 23 May 1996

Türkiye’nin Deniz Ticaretindeki Gelişmeler

1. Karamürsel Denizcilik Sempozyumu, Turkey, 27 - 29 June 1996

Cumhuriyet Döneminde Giresun: İktisadi Açıdan Bir Tetkik

Giresun Tarihi Sempozyumu, Giresun, Turkey, 24 - 27 May 1997

Ergonominin İnsan Hayatındaki Rolü

1. Sistem Mühendisliği ve Savunma Uygulamaları , Sempopzyumu Ankara, Turkey, 12 - 13 October 1995

Books & Book Chapters

Çanakkele İlinde Faaliyet Gösteren Kamu Kuruluşları ve Kar Amacı Gütmeyen Örgütlerde Stratejik Planlama Uygulamaları

in: Çanakkale II. Ekonomi ve Sosya Kültürü, İbrahim Güran YUMUŞAK, Editor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları, İstanbul, pp.569-575, 2006