Education Information

Education Information

 • 2005 - 2011 Doctorate

  Balikesir University, Instıtute Of Socıal Scıences, Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı-Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalı, Turkey

 • 2003 - 2005 Postgraduate

  Bursa Uludağ University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı-Yeni Türk Dili Bilim Dalı, Turkey

 • 1999 - 2003 Undergraduate

  Bursa Uludağ University, Eğitim Fakültesi, Türkçe Öğretmenliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2011 Doctorate

  Balıkesir’den Derlenen Maniler Üzerinde Bir Araştırma

  Balikesir University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı-Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalı

 • 2005 Postgraduate

  Kepsut Yöresi Karakeçili Ağzı

  Bursa Uludağ University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı-Yeni Türk Dili Bilim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English