Education Information

Education Information

 • 2011 - 2015 Doctorate

  Zonguldak Bülent Ecevit University, Graduate School Of Socıal Scıences, Maliye Abd, Turkey

 • 2009 - 2011 Postgraduate

  Zonguldak Bülent Ecevit University, Graduate School Of Socıal Scıences, Maliye Abd, Turkey

 • 2004 - 2009 Undergraduate

  Dokuz Eylul University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye, Turkey

Dissertations

 • 2015 Doctorate

  Mali Saydamlık: Türkiye’de Büyükşehir Belediyeler Uygulaması

  Zonguldak Bülent Ecevit University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Abd

 • 2011 Postgraduate

  Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya Dayalı Performans Esaslı Bütçe Sisteminin Algılanması: Zonguldak İli Örneği

  Zonguldak Bülent Ecevit University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Abd

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2020Stata Uygulamalı İleri Panel Veri Analizi

  Vocational Course , İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

 • 2016Ekonometri

  Vocational Course , Bülent Ecevit Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

 • 2015Panel Veri Ekonometrisi

  Vocational Course , Sakarya Üniversitesi Ekonometri Seminerleri

 • 2012Yabancı Dil Eğitimi

  Education Management and Planning , International University of Sarajevo