Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Seramik Eğitiminde Bilgisayar Destekli Tasarım ve Bir Örnek Uygulama

Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 10 - 23 Eylül 2012, ss.1-4