Prof.Dr.

MEHMET ŞAHİN


Lapseki Meslek Yüksekokulu

Finans Bankacılık ve Sigortacılık

Finans, Bankacılık ve Sigortacılık

Eğitim Bilgileri

1994 - 1998

1994 - 1998

Doktora

Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, Türkiye

1992 - 1994

1992 - 1994

Yüksek Lisans

Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye, Türkiye

1986 - 1992

1986 - 1992

Lisans

Anadolu Üniversitesi, Kütahya İ.İ.B.F., İşletme, Türkiye

Yaptığı Tezler

1998

1998

Doktora

Uluslararası ekonomik kuruluşların küreselleşme sürecindeki rolü (Türkiye örneği)

Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat

1994

1994

Yüksek Lisans

Bölgesel dengesizlikleri giderici maliye politikaları ve Türkiye uygulamaları

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Maliye, Maliye Teorisi, Bütçe ve Mali Planlama, Mali İktisat

Akademik Unvanlar / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lapseki Myo, Finans Ve Bankacılık

2009 - 2019

2009 - 2019

Doç.Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İ.İ.B.F., Maliye

2002 - 2009

2002 - 2009

Yrd.Doç.Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İ.İ.B.F., Maliye

1998 - 2002

1998 - 2002

Yrd.Doç.Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İ.İ.B.F., İktisat

1994 - 1998

1994 - 1998

Araştırma Görevlisi

Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya İ.İ.B.F., İktisat

Yönetimsel Görevler

2007 - 2011

2007 - 2011

Rektör Danışmanı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Rektörlük

2002 - 2011

2002 - 2011

Bölüm Başkanı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İ.İ.B.F., Maliye

2004 - 2007

2004 - 2007

Enstitü Müdürü

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

2003 - 2004

2003 - 2004

Enstitü Müdür Yardımcısı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

2003 - 2003

2003 - 2003

Bölüm Başkanı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Myo, İktisadi Ve İdari Programlar

2003 - 2003

2003 - 2003

Dekan Yardımcısı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İ.İ.B.F.

2001 - 2002

2001 - 2002

MYO Müdürü

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga Myo

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Stratejik Maliye Politikası

Doktora

Doktora

İstikrar Programları ve Maliye Politikası

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Kamu Bütçe Sisteminin Analizi

Lisans

Lisans

Kamu Özel Sektör Ortaklıkları

Lisans

Lisans

STK Ekonomisi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Stratejik Maliye Politikası

Lisans

Lisans

Eğitim Ekonomisi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Seminer

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Kamu Bütçe Sisteminin Analizi

Lisans

Lisans

Kamu Maliyesinde Güncel Sorunlar

Lisans

Lisans

Maliye Politikası

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2010

2010

The Effects of the Global Crisis on Turkish Economy and Existing Fiscal Policies for this Crisis

ŞAHİN M. , UYSAL ŞAHİN Ö.

FINANCIAL CRISIS: INSTITUTIONS AND POLICIES, ss.118-148, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2016

2016

Public Private Partnerships in Urban Regeneration the Case of Turkey

UYSAL ŞAHİN Ö. , ŞAHİN M.

The International Journal of Business Management, cilt.4, sa.12, ss.237-243, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

The Nature and Future of the Relation Between Neoliberalism And Non Governmental Organizations

ŞAHİN M. , UYSAL ŞAHİN Ö.

International Journal of Business and Management Invention, cilt.5, sa.11, ss.104-109, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Kamusal Hizmet Olarak Cezaevi Hizmetlerinin Özelleştirilmesi ve Türkiye’xxde Özel Sektör Cezaevlerinin Uygulanabilirliği

ŞAHİN M. , GÖRKEM H.

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

KÜRESELLEŞME KAYNAKLI YOKSULLUK VE YOLSUZLUK

ŞAHİN M.

MUFAD Journal, cilt.25, ss.124-134, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

Sivil Toplum Örgütlerin Yönetiminde Big Data Kullanımı

YAŞAR C. , ŞAHİN M. , UYSAL ŞAHİN Ö.

1st INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT OF ORGANIZATIONS, 27 - 28 Kasım 2020, ss.263

2018

2018

Yaratıcı Yukım Olarak Alışveriş Merkezleri

ŞAHİN M. , UYSAL ŞAHİN Ö.

2. Uluslararası Yaratıcı ve İnovatif Yaklaşımlar Konferansı, 18 - 20 Ekim 2018, cilt.1, ss.166-168

2018

2018

VATANDAŞ ODAKLI BELEDİYECİLİK UYGULAMALARI: KEPEZ(ÇANAKKALE) BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

UYSAL ŞAHİN Ö. , ŞAHİN M.

2. Uluslararası Rating Academy Kongresi: Umut, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2018, cilt.1, ss.345-364

2017

2017

Big Data’nın Ekonomik ve Mali Yönetime Olası Etkileri

ŞAHİN M. , UYSAL ŞAHİN Ö.

Uluslararası Eğitim, Bilim ve Sanatta Yaratıcı ve İnovatif Yaklaşımlar, 18 - 20 Ekim 2017

2017

2017

ÇOK BOYUTLU MALİ FARKINDALIK

ŞAHİN M.

International Conference On Awareness:Awareness In Education, Science, Arts And Philisophy, Krakow, Polonya, 16 - 18 Kasım 2017, ss.292

2017

2017

DERNEK YÖNETİCİLERİNİN SİVİL TOPLUM KURULUŞU ALGISI: ÇANAKKALE İLİ ÖRNEĞİ

ŞAHİN M. , YILDIRIM B.

International Rating Academy Congress: QUEST FOR BEAUTY IN SCINECE,CULTURE AND ARTS, Çanakkale, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017, ss.603

2002

2002

G10 Avrupa Birliği ve OECD Ülkelerinin Sosyoekonomik Benzerliklerinin Fuzzy Kümeleme Analizi ile Belirlenmesi

ŞAHİN M. , HAMARAT B.

erc/ODTÜ Uluslararası Ekonomi Kongresi VI, Ankara, Türkiye, 11 - 14 Eylül 2002

2012

2012

Kamusal Beyaz Filler ve Kamu Özel Sektör Ortaklıkları

BERKSOY T., ŞAHİN M. , UYSAL ŞAHİN Ö.

27. Türkiye Maliye Sempozyumu, Türkiye, 20 - 24 Mayıs 2012, ss.110-125

2011

2011

Yatırım Teşviklerinin Bölgesel Kalkınmaya Etkisinin Shift Share Tekniği ile Analizi

ŞAHİN M. , UYSAL ŞAHİN Ö.

26. Türkiye Maliye Sempozyumu, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2011, ss.342-363

2002

2002

G10 Avrupa Birligi ve OECD Ülkelerinin Sosyo Ekonomik Benzerliklerinin Fuzzy Kümeleme Analizi ile Test Edilmesi

ŞAHİN M. , HAMARAT B.

ERC/METU VI. International Conference In Economics, Ankara, Türkiye, 11 - 14 Eylül 2002

Kitap & Kitap Bölümleri

2017

2017

Küresel Yoksulluğun Ekonomi Politiği

ŞAHİN M. , UYSAL ŞAHİN Ö.

Küresel Riskler ve Bölgesel Krizler, Sandıklı, Atilla Elnur, İsmayıl, Editör, Bilgesam, ss.255-287, 2017

2014

2014

Şebeke Suyu Hizmetlerinde Piyasalaş(Tır)ma ve Kamu Özel SektörOrtaklıkları

ŞAHİN M. , UYSAL ŞAHİN Ö.

Prof Dr Naci Birol MUTER e ARMAĞAN, GÖKBUNAR Ramazan, MİYNAT Mustafa , KOVANCILAR Birol, CANBAY Tülin,CURA Serkan , Editör, Celal Bayar Üniversitesi Rektörlük Basımevi, Manisa, ss.379-392, 2014

2014

2014

Altyapı Yatırımları İçin Mali Alan Oluşturmada Kamu Özel Sektör Ortaklıkları

ŞAHİN M.

Mali Alan, Turgay Berksoy, Ahmet Kesik , Mehmet Şahin, Editör, Seçkin Yayınevi, Ankara, ss.169-186, 2014

2013

2013

Vatandaş Odaklı Bütçeleme ve Vatandaş Bütçe

UYSAL ŞAHİN Ö. , ŞAHİN M.

Kamu Bütçesinde Yeni Yaklaşımlar, ALTUĞ Figen, KESİK Ahmet, ŞEKER, Murat, Editör, Seçkin Yayınevi, Ankara, ss.237-254, 2013

2013

2013

Bütçe ve Mali Demokrasi

ŞAHİN M. , UYSAL ŞAHİN Ö.

Kamu Bütçesinde Yeni Yaklaşımlar, ALTUĞ Figen, KESİK Ahmet, ŞEKER Murat, Editör, Seçkin Yayınevi, Ankara, ss.203-220, 2013

2011

2011

Küresel Kriz Sonrası Kamu Özel Sektör Ortaklıklarının Geleceği

ŞAHİN M. , UYSAL ŞAHİN Ö. , BAYRAKTAR KÖSE E.

Küreselleşme ve Kamu Yönetiminde Dönüşüm, KESİK AhmetCANPOLAT Hasan, Editör, Seçkin Yayınevi, ss.319-336, 2011

2010

2010

The Effects of the Global Crisis on Turkish Economy and Existing Fiscal Policies for this Crisis

ŞAHİN M. , UYSAL ŞAHİN Ö.

Financial Crisis Institutions and Policies, LACINA Lubor ,ROZMAHEL Petr, RUSEK Antonin, Editör, Martin Striz Publishing, ss.218-248, 2010

2003

2003

Çevresel Ulusal Muhasebe

ŞAHİN Z., ŞAHİN M.

Prof Dr Yüksel Koç Yalkın a Armağan, , Editör, S.B.F.Basın ve Yayın Yüksek Okulu Basımevi, Ankara, 2003

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

The Journal of Middle East and North Africa Sciences

Editörler Kurulu Üyesi

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Journal of Liberty and International Affairs

Danışma Kurul Üyesi

2016 - 2019

2016 - 2019

Journal of Awareness

Baş Editör

2014 - 2017

2014 - 2017

Journal of Life Economics

Editör

Bilimsel Hakemlikler

Nisan 2015

Nisan 2015

Journal of Life Economics

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2015

Ocak 2015

Maliye Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Temmuz 2014

Temmuz 2014

EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Temmuz 2013

Temmuz 2013

Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2012

Aralık 2012

Business and Economic Resarch Journal

Diğer İndekslerce Taranan DergiKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2018

2018

ULUSLARARASI MARMARA FEN VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

Davetli Konuşmacı

Kocaeli-Türkiye

2012

2012

10. Ulusal Sanat Sempozyumu

Davetli Konuşmacı

Ankara-Türkiye

2003

2003

Eğitimde Özelleştirme Paneli

Oturum Başkanı

Çanakkale-Türkiye

1999

1999

1. Milli Eğitim Sempozyumu

Davetli Konuşmacı

Çanakkale-Türkiye