Başarılar & Tanınırlık

Ödüller

  • Temmuz 2012 Proje Danışmanlığı Çalıştayı

    Tübitak ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

  • Haziran 2007 I. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu

    Eği-Tek ve Eğitim Araştırmaları Derneği