Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

PISA SINAVINDA BAŞARILI OLAN ÜLKELERDE (SİNGAPUR, FİNLANDİYA VE JAPONYA) YETİŞKİN EĞİTİMİNİN ÖRGÜTLENMESİ VE TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.13, sa.24, ss.35-50, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilişim liderliği ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.47, sa.47, ss.105-123, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim 8 sınıf bilgisayar dersi amaçlarının gerçekleşme düzeyinin değerlendirilmesi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.22, sa.1, ss.293-312, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Teachers’ Perception of Justice in Decision Making Process

XVIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 5 - 07 Eylül 2018

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARININ BİLİŞİM LİDERLİĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

II. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi, 13 - 15 Eylül 2018

Primary-School Teachers’xx Opinions about Lifelong Learning

XVI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 10 - 12 Mayıs 2018

School administrators’xx views on teacher performance appraisal system

XII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 25 - 28 Ocak 2017

Relationship levels between informatics leadership and university culture in higher education

9. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Paris, Fransa, 3 - 06 Şubat 2016

Kitap & Kitap Bölümleri

Yükseköğretimde Karar Alma Yaklaşımları ve Süreçleri

Yükseköğretimin Yönetimi, Arslan Hasan, Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.161-180, 2019

İnternet

Temel Bilişim Teknolojileri Kullanımı, Özdemir Muzaffer, Aktaş Can, Editör, Paradigma Akademi, Çanakkale, ss.133-178, 2015

Microsoft Powerpoint

Temel Bilişim Teknojileri Kullanımı, Özdemir Muzaffer, Aktaş Can, Editör, Paradigma Akademi, Çanakkale, ss.261-301, 2015