Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

TÜRK DİLİ DERSİNİN UZAKTAN EĞİTİM YOLUYLA VERİLMESİNİNÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

The Journal of International Educational Sciences, cilt.21, ss.68-100, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okur Olarak Türkçe Öğretimi Lisans Öğrencileri

Route Educational and Social Science Journal, cilt.6, ss.951-959, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ana Dilde Konuşma Becerisini Ölçme ve Değerlendirme

Journal of Awareness, cilt.3, ss.557-570, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

LİSANS VE ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL OKUMA ALGILARI

Sosyal Bilimler Dergisi, ss.303-33, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçe Eğitimi Lisans Öğrencilerinin Konuşma Becerisi Öz Yeterlikleri

Teke, cilt.7, ss.1917-1930, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKÇE EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN ÜSTBİLİŞSEL OKUMA STRATEJİLERİ FARKINDALIKLARI

Turkish Studies Educational Sciences, cilt.13, ss.1427-1439, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçe Eğitimi Lisans Öğrencilerinin Nanoteknoloji Kavramı İle İlgili Geliştirdikleri Metaforlar

Akdeniz Egitim Arastirmalari, cilt.12, ss.361-377, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Digital Literacy Perceptions of the Students in the Department of ComputerTechnologies Teaching and Turkish Language Teaching

International Journal Of Progressive, cilt.14, ss.26-36, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Niçin Okumuyoruz?

Tarih Okulu Dergisi, ss.299-313, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A language learning adventure of a person succeeded the language training

JOURNAL OF LANGUAGE AND LINGUISTIC STUDIES, cilt.14, ss.233-252, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçe Eğitimi Lisans Öğrencilerinin Hazırlıklı ve Hazırlıksız Konuşma Hakkında Geliştirdikleri Metaforlar

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, cilt.8, ss.347-357, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçe Öğretiminde Kaynak Metinlerin Kullanılmasına Uygun Durumların Oluşturulması

Ana Dili Eğitimi Dergisi, cilt.6, ss.684-713, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçe Eğitimi Lisans Öğrencilerinin Nanoteknoloji Kavramı İle İlgili Geliştirdikleri Metaforlar”

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.12, ss.361-377, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının Duygusal Okuryazarlık BeceriDüzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

International Journal of Language Academy, cilt.6, ss.236-249, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğrencilerin Dinleme Süreçlerinde Kullandıkları Dinleme Stratejilerinin Belirlenmesi

International Journal of Languages Education and Teaching (IJLET), cilt.5, ss.308-327, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okuma ile İlgili Temel Kavramlar ve Okuma Becerisinin Diğer Dil Becerileri ile İlgisi

Route Educational and Social Science Journal, ss.519-537, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yabancı Dil Olarak Türkçenin Yurtdışında Öğretimi TecrübelerininAlana Yansımaları Üzerine Bir Anlatı Araştırması

International Journal of Educational Researchers, cilt.8, ss.42-53, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Tömerler ve Akademik Başarı

International Journal of Languages’ Education and Teaching, cilt.5, ss.213-224, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İran’da Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğreten Yerel Öğretmenlerin Dil Öğretim Tecrübelerine İlişkin Bir Durum Tespiti Çalışması

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, ss.595-613, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE METİNLER VE METİNLERİN İLETİSİ

Millî Eğitim, cilt.41, ss.70-80, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçe Kaynak Metinler ve Türkçe Eğitimi

Dil ve Edebiyat Araştırmaları, ss.167-180, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkçe eğitimi lisans öğrencileri ve mizah

X. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALARKONGRESİ, Alanya, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2019, ss.540-547

TÜRKÇE ÖĞRETİMİNİN TÜRKÇE DERSLERİNDE EĞİTİMSÜRECİNE UYGULANMASI

X. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Alanya, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2019, ss.548-554

EDEBİYAT ÖĞRETMENİ ADAYLARINA GÖRE EDEBİYATÖĞRETMENİ VE EDEBİYAT EĞİTİMİ

X. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALARKONGRESİ, Alanya, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2019, ss.533-539

TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUMA EĞİTİMİDERSİNDEN BEKLENTİLERİ

III. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Nevşehir, Türkiye, 25 - 27 Haziran 2019, ss.1386-1392

ÖĞRENCİLERİN HAZIRLIKSIZ KONUŞMADA YAŞADIKLARISORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

III. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Nevşehir, Türkiye, 25 - 27 Haziran 2019, ss.1377-1385

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TÜRKÇE ÖĞRETMENİOLMA MOTİVASYONLARI

III. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Nevşehir, Türkiye, 25 - 27 Haziran 2019, ss.1393-1398

Ana Dilde Konuşma Becerisini Ölçme Değerlendirme

2nd International Conference On Awareness, 2. Uluslararası Farkındalık Konferansı, Çanakkale, Türkiye, 13 - 15 Aralık 2018, ss.883-897

Okur Olarak Türkçe Eğitimi Lisans Öğrencileri

MOTİF VAKFI ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLERSEMPOZYUMU, Çanakkale, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2018, ss.128

Niçin Okumuyoruz?

8. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Manisa, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2018, ss.314

Türkçe Öğretmen Adaylarının Hazırlıklı ve Hazırlıksız Konuşma Hakkında Geliştirdikleri Metaforlar

8. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Manisa, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2018, ss.314

LİSANS DÜZEYİNDEKİ BİR ÖĞRENCİNİN KURGU METİN YAZMA TECRÜBESİ: BİR ANLATI ÇALIŞMASI

VII. ULUSLARARASIEĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde TÖMER ler ve Akademik Başar

VII. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Çanakkale, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017, ss.368

ŞİİRİN OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ DİL EDİNMESİNDEKİ YERİ

III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 16 - 18 Aralık 2010, ss.714-721

Türkçe Eğitimi Alanında Uzman Yetiştirme Uygulamaları

The Second International Congress of Educational Research, Antalya, Türkiye, 29 - 02 Nisan 2010, ss.1578-1585

!4. Yüzyıl Türkçe Metinlerinin Orta Asya Hayvan Üslubundan Esinlenerek Resimlenmesi

Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Edirne, Türkiye, 1 - 03 Ekim 2009, cilt.2, ss.395-400

Dokuzuncu Sınıf Edebiyat Ders Kitabının Metin Türleri Açısından Değerlendirilmesi

Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2008, ss.471-474

Eğitim Fakültesi Sözel ve Fen Bölümlerinde Okuyan Öğrencilerin Yazım Kurallarını Kullanma Becerileri Üzerine Bir Araştırma

Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 14 Mayıs - 16 Kasım 2008, ss.504-507

Türkçe Ders Kitapları Üzerine Bir Değerlendirme

VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2008, ss.1040-1042

İlköğretim II. Kademe Türkçe Öğretimi Kitaplarında Yer Alan Metinlerdeki Sözcüklerin Nitelik ve Nicelik Yönünden İncelenmesi

V. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 2 - 05 Haziran 2005, cilt.1, ss.458-465

Farklı Okuma Türlerinin Okuduğunu Anlama Üzerine Etkisi

V. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Haziran 2005, cilt.1, ss.315-322

Kitap & Kitap Bölümleri

Okuma ve Sınıf İçi Uygulama Örnekleri

Türkçe Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları, Fulya Topçuoğlu Ünal, Editör, Nobel, Ankara, ss.105-124, 2019

Kaynak Türkçe Metinler

Ürün yayınları, İstanbul, 2009