Education Information

Education Information

 • 2011 - 2020 Doctorate

  Balikesir University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik, Turkey

 • 2005 - 2010 Postgraduate

  Balikesir University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik, Turkey

 • 2000 - 2004 Undergraduate

  Balikesir University, Tourısm And Hotel Management Academy, Turist Rehberliği, Turkey

Dissertations

 • 2020 Doctorate

  Psikolojik personel güçlendirme ile psikososyal riskler arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik bir araştırma

  Canakkale Onsekiz Mart University, Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu, Seyahat-Turizm Ve Eğlence Hizmetleri

 • 2010 Postgraduate

  Otel işletmelerinde personel güçlendirme ve iş tatmini ilişkisi: İstanbul'daki 5 yıldızlı otellerde bir araştırma

  Balikesir University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik