Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Dijital Bağımlılık: Cep Telefonunun İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri

25. Ulusal Ergonomi Kongresi, Samsun, Turkey, 18 - 20 October 2019, pp.70

Hasta Bina Sendromunun Çalışanlar Üzerindeki Etkileri

25. Ulusal Ergonomi Kongresi, Samsun, Turkey, 18 - 20 October 2019, pp.69

Turizm İşletmelerinde Kariyer Platosu Sorunu ve Çözüm Önerileri

2. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Balıkesir, Turkey, 4 - 06 October 2019, pp.766

Turizm İşletmelerinde Çalışan Kadınların İş ve Aile Yaşamı Dengesi Üzerine Bir Araştırma

2. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Balıkesir, Turkey, 4 - 06 October 2019, pp.769 Sustainable Development

Kültürel Mirasın Korunması ve Sürdürülebilirliği: Balıkesir Şayak-Aba Dokuma Örneği

Millî Mücadele’nin 100. Yılında Kuva-yı Milliye Şehri Balıkesir Uluslararası Sempozyumu, Balıkesir, Turkey, 19 - 22 September 2019, pp.175-176

Personel Güçlendirmenin Örgütsel Başarım Sürecindeki Rolü ve Uygulama Örnekleri

23. Ulusal Ergonomi Kongresi, Adana, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.48-49

Sındırgı'nın Sağlık Turizmi Açısından Swot Analizi

Ulusal Sındırgı Araştırmaları Sempozyumu, Balıkesir, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.1

Books & Book Chapters

Turizm Sektöründe Kadın Çalışmasının Türk Aile Yapısı Üzerindeki Etkileri

in: Türkiye'nin Toplumsal Yapısı Üzerine Yazılar, Prof. Dr. Şeniz Anbarlı, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.283-298, 2020

Gıda Endütrisinde Akıllı Ambalajlama Yöntemleri

in: Gastronomi Üzerine Araştırmalar, Bozok D. ve diğerleri, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.445-455, 2017