Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Sosyal Sermaye

Yönetim Bilimleri Dergisi , vol.6, no.2, pp.151-152, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sosyal Belediyecilik Konulu Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi

VI. Uluslararası Sivil Toplum Strateji Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 8 - 09 December 2022, pp.313-328

Belediye Zabıtasının Kent Güvenliği Algısı: Çanakkale Belediyesi Örneği

13.Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu-KAYSEM 13, Gaziantep, Turkey, 17 - 20 April 2019, vol.1, no.1, pp.1199-1209

Türkiye’deki Altı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünün Ders Planlarının Nitel Analizi

16.Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu, Kayseri, Turkey, 21 - 23 February 2019

Yerel Yönetimlerde Sosyal Belediyecilik Anlayışı: Çanakkale Belediyesi Örneği

Alanya Uluslarararası Yerel Yönetimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 1 - 03 November 2018, pp.1-10

Bütünleşik Kırsal Kalkınma Perspektifinden Troya Milli Parkı Alanının Değerlendirilmesi

5. Kentsel ve Çevresel Sorunlar Politikalar Kongresi, Aksaray, Turkey, 18 - 20 October 2018

An Evaluation Right to Information and Turkey

X.European Conference on Social and Behaviroal Sciences, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2016

Engellilerin Kentlileşmesi:Çanakkale Örneği

Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci Sempozyumu, Bursa, Turkey, 26 May - 27 June 2016, pp.215-227

Social Capital and Civic Engagement in Central Florida

ISTR 9. International Conference, İstanbul, Turkey, 7 - 10 July 2010

Books & Book Chapters

Kent Konseyi Konusunda Yazılan Lisansüstü Tezlerinin İçerik Analizi

in: İnsan ve Toplum Bilimlerinde Akademik Çalışmalar, TÜRKAN ERDOĞAN VE M.FATİH SANSAR, Editor, Livre De Lyon, pp.237-251, 2021

İngiltere’de E-Yönetişim Uygulamaları

in: E-Yönetişim Kavramsal/Kuramsal Çerçeve, Ülke İncelemeleri ve Türkiye’ye Yansımları, Parlak, Bekir ve Doğan, Kadir Caner, Editor, Beta Yayınevi, İstanbul, pp.335-351, 2019

An Evaluation on Right to Information and Turkey

in: Communication and Digital Media, Arslan, Hasan İçbay, Mehmet Ali Tomescu, Madalina, Editor, E-BWN, Bialystok, pp.69-77, 2017

Köy İdarelerinin Mali Yapısı ve Köy Kanunu Tasarısı Taslağının Mali Açıdan Değerlendirilmesi

in: İdari ve Mali Açıdan Türkiye de Yerel Yönetimler, Mecek, Mehmet; Doğan, Mesut ; Parlak, Bekir, Editor, BEKAD, Antalya, pp.507-520, 2015

Tarihsel Süreçte Köy Yönetimi ve Köy Kanunu Tasarısı Taslağının Yönetsel Boyutu Üzerine Değerlendirmeler

in: İdari ve Mali Açıdan Türkiye de Yerel Yönetimler, Mecek,Mehmet; Doğan, Mesut ve Parlak, Bekir, Editor, BEKAD, Antalya, pp.135-1, 2015

Yerel Yönetimlerde Toplumsal Sermayenin Katılımcı Pratikler Açısından Değerlendirilmesi

in: Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar, Bulut,Yakup,Eren,Veysel,Karakaya,Sedat ve Aydın,Abdullah, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.165-184, 2013

Kamu Yönetiminde Toplam Kalite Yönetiminin Uygulanması:Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Örneği

in: Kamu Yönetimi Yazıları Teoride Değişim Yeniden Yapılanma Sorunlar ve Tartışmalar, Eryılmaz, Bilal; Eken, Musa;Şen, Mustafa Lütfi, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.279-308, 2007

Episodes in the Encyclopedia

Cultural Sociology of Divorce: An Encyclopedia

Sage, London/New Delhi , pp.971-972, 2013

Encyclopedia of Social Network,

Sage, London/New Delhi , pp.871-872, 2011

Metrics

Publication

41

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

7

H-Index (Scopus)

1

Citiation (TrDizin)

13

H-Index (TrDizin)

2

Project

1

Thesis Advisory

7
UN Sustainable Development Goals