Education Information

Education Information

 • 2023 - Continues Doctorate

  Istanbul Technical University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Mühendisliği, Turkey

 • 2019 - 2023 Postgraduate

  Istanbul Technical University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Matematik Mühendisliği, Turkey

 • 2013 - 2018 Undergraduate

  Bolu Abant İzzet Baysal University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik, Turkey

Dissertations

 • 2023 Postgraduate

  Fındığın Optimum Satış Süresinin Belirlenmesi: Oyun Teorisi ve Karar Kriterleri Yaklaşımları

  Istanbul Technical University