Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL ALIENATION AND CYBER LOAFING: A STUDY ON TEXTILE WORKERS

JOURNAL OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY, cilt.8, sa.1, ss.561-576, 2021 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

YÖNETİCİLERİN TEKNOLOJİK LİDERLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ: HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Journal of History School, ss.3653-3669, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

21. Yüzyıl Yönetici Yeteneklerinin Belirlenmesine Yönelik BirÇalışma İstanbul ve Bursa Örneği

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.24, sa.3, ss.1037-1052, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hizmet İşletmelerinde Dışlanma ve Örgütsel Güven İlişkisi: Güney Marmara Örneği

Turkish Studies-Economics,Finance,Politics, cilt.15, sa.2, ss.1055-1066, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The impact of leader-member exchange on lodging employees' dynamic capacities: The mediating role of job satisfaction

TOURISM AND HOSPITALITY RESEARCH, cilt.20, sa.2, ss.237-244, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

ETİK LİDERLİĞİN İÇ GİRİŞİMCİLİĞE ETKİSİ: ÇANAKKALE’DE BİR ARAŞTIRMA

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.34, sa.1, ss.257-272, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Üst Düzey İşletme Yöneticilerinin Etkin Zaman Yönetimi Becerileri

IV. ULUSLARARASI İNSANİ BİLİMLER SEMPOZYUMU, Türkiye, 16 - 17 Ekim 2020

ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIĞA ETKİSİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ

IV. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, 15 - 17 Ekim 2020

The Effect of Innovation on Employee Performance: Balıkesir Case

III. ULUSLARARASI EĞİTİMBİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLERSEMPOZYUMU, 25 - 27 Haziran 2019

THE EFFECT OF DIGITAL MARKETING AND SOCIAL MEDIA ONTHE INTERNATIONAL COMPETITIVENESS OF BUSINESS

II. ULUSLARARASI EĞİTİMBİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLERSEMPOZYUMU, 02 Kasım 2018 - 04 Kasım 2020