Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İç Kontrol Yapısının Kurumsal Yönetimde Artan Önem ve Önceliği

Balkan Sosyal Bilimler Degisi, cilt.5, ss.399-410, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tarih Boyunca Muhasebe ve Uygulama Eğitim Araçları

Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, sa.2, ss.221-232, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Management Measures to be Taken For The Enterprises in Diffuculty During Times of Global Crisis An Empirical Study

Procedia-Social and Behavioral Sciences, sa.24, ss.16-32, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar