Education Information

Education Information

 • 2011 - 2017 Doctorate

  Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Scıence, Biyoloji , Turkey

 • 2012 - 2016 Postgraduate

  Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Scıence, Tarımsal Biyoteknoloji , Turkey

 • 2009 - 2011 Postgraduate

  Ordu University, Instıtute Of Scıence, Biyoloji , Turkey

 • 2005 - 2009 Undergraduate

  Ondokuz Mayis University, Ordu Fen Edebiyat Fakültesi , Biyoloji , Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  Karadeniz bölgesinde yayılış gösteren Dactylorhiza (Orchidaceae) cinsine ait bazı türler üzerinde morfolojik, anatomik ve mikromorfolojik bir araştırma

  Ondokuz Mayis University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji

 • 2016 Postgraduate

  Mısır (Zea mays) genotiplerinde genetik farklılığın renk spektrofotometresi ve moleküler markörle belirlenmesi

  Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Scıence, Tarımsal Biyoteknoloji

 • 2011 Postgraduate

  Orta Karadeniz bölgesinde yayılış gösteren bazı Orobanche L. (Orobanchaceae) türleri üzerinde morfolojik, mikromorfolojik ve anatomik bir araştırma

  Ordu University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English