Scientific Activities

Jury Memberships

 • July 2019 Post Graduate

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Samsun çevresinde yayılış gösteren bazı dikotil bitkilerin yaprakları üzerinde morfolojik, anatomik ve mikromorfolojik bir çalışma

 • July 2019 Doctorate

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fırtına vadisindeki (Rize) yaylalarda yayılış gösteren Geraniaceae familyasına ait bazı taksonlar üzerinde morfolojik, anatomik ve mikromorfolojik bir araştırma

 • July 2018 Doctorate

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tokat çevresinde yayılış gösteren bazı tıbbi ve yenilebilir bitkiler üzerinde morfolojik, anatomik, mikromorfolojik ve etnobotanik bir araştırma

Scientific Refereeing

 • June 2018 Turkish Journal of Botany

  SCI Journal