Publications & Works

Articles Published in Other Journals

1980 2013 Dönemi Türkiye Ekonomisinde Enflasyon ve Faiz Oranı Arasındaki İlişki

Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.14, no.14, pp.473-490, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ekonomik Büyüme Beşeri Sermaye ve ihracat Arasındaki İlişki Türkiye Örneği

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, vol.10, no.2, pp.70-85, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ÜÇÜZ AÇIK HİPOTEZİNİNGEÇERLİLİĞİ ZAMAN SERİSİ ANALİZİ

Int. Journal of Management Economics and Business, vol.11, no.24, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE TASARRUF AÇIĞI SORUNU ZAMAN SERİSİ ANALİZİ

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, vol.9, no.2, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)