Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Buhari nin Sahih inde Kavram Olarak Dua ve İman İle İlişkisi

Journal of Hadith Studies, cilt.11, sa.1, ss.7-25, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hadis Tercümesinde Şuhûdi Mazi ve Naklî Mazi Hakkında Cevdet Paşa nın Bir Mektubu Üzerine

Journal of Hadith Studies, cilt.10, sa.1, ss.33-50, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Abd al Razzâq b Hamâm 126 211 744 827 Etait il Chi it Abdurrazzâk b Hemmâm Şiî miydi

Journal of Hadith Studies, cilt.4, sa.1, ss.61-67, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Men Teşebbehe Bi kavmin Fe huve Minhum Hadisi Üzerine Bir İnceleme A study on the Hadith Man ashabbaha bi qavmin fa huve minhum

Journal of Hadith Studies, cilt.3, sa.2, ss.85-109, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Abdurrazzâk b Hemmâm 126 211 744 827 a Yöneltilen Bir Tenkidin Tenkidi

EKEV, cilt.9, sa.24, ss.209-218, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kur ân ı Anlamada Hadislerden Yararlanmanın Gerekliliği Üzerine el Bakara 286 Âyet Örneği

Marife, cilt.5, sa.2, ss.21-42, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ma mer b Râşid 154 771 in el Câmi i Sanılan İki Yazma Hakkında Tespitler

İzmir İlâhiyat Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.17-36, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Abdurrazzâk b Hemmâm 126 211 744 827 ın Şiîlikle İtham Edilmesi Üzerine Bir inceleme I

Dini Araştırmalar, cilt.9, ss.77-92, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Abdurrazzâk b Hemmam 126 211 744 827 ın Şiîlikle İtham Edilmesi Üzerine Bir inceleme II

Dini Araştırmalar, cilt.10, ss.71-88, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Doç Dr Habil Nazlıgül ün Tebliğinin Müzakeresi

YDÜ I. Uluslararası Hadis İhtisas Sempozyumu - Hadislerin Güncel Değeri, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 26 - 29 Nisan 2012

Meâl Yazmada Hadislerden Yararlanmanın Gerekliliği Üzerine el Bakara 286 Ayet örneği

Kur’an Mealleri Sempozyumu, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 26 Nisan 2012 - 26 Nisan 2003

Hadis Kaynaklarındaki Ehl i Kitapla İlgili Yönlendirmeler

Uluslar arası Türkiyenin Avrupa Birliğine Girişinin Din Boyutu Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 17 - 19 Eylül 2001

Hadisler Işığında Hıristiyan Müslüman Diyaloğu

Tarih ve Edebiyat Metinlerinde İslâmiyet ile Hıristiyanlık Arasında Saygı ve Hoşgörü Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 15 - 18 Mayıs 2000

Kitap & Kitap Bölümleri

Abdürrezzak b Hemmam ve Musannef i

Beka Yayınları, İstanbul, 2015

Hadis İlimleri Ulumü l hadis

Beka Yayınları, İstanbul, 2015

Die Sicht auf Nichtmuslime in ḥadiṯ und Sunna

Die islamischen Wissenschaften aus Sicht muslimischer Theologen, Bülent Uçar / İsmail H. Yavuzcan, Editör, Peter Lang, Frankfurt, ss.161-182, 2010

Ansiklopedide Bölümler

Diyanet İslam Ansiklopedisi 35 cilt

Türk Diyanet Vakfı, ss.328-328, 2008

Diyanet islam Anasiklopedisi 31 cilt

Türk Diyanet Vakfı, ss.236-237, 2006