Education Information

Education Information

  • 2005 - 2011 Doctorate

    Ankara University, Instıtute Of Educatıonal Scıences, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Turkey

  • 2001 - 2004 Postgraduate

    Canakkale Onsekiz Mart University, Elmadağ Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

  • 1997 - 2001 Undergraduate

    Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri, Turkey

Foreign Languages

  • C1 Advanced English