Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Woman Entrepreneurship in Çanakkale/ Çanakkale’de Kadın Girişimciliği

IV. Ulslararası girişimcilik, İstihdam v e Kariyer Kongresi, Bodrum-Muğla, 17 - 20 October 2019, vol.1, pp.483-491

Türkiye'de Kooperatifçilik Eğitiminin Rolü ve Önemi

21. MilletlerarasıTürk Kooperatifçilik Kongresi, Karabük, Turkey, 14 - 15 May 2015, pp.1-18

Küreselleşen Dünyada Üçüncü Sektör Kooperatifçilik

IV. Uluslararası STK'lar Kongresi, Çanakkale, Turkey, 19 - 21 October 2010, pp.859-868 Creative Commons License

Biga Tarımında Biga Ziraat Odasının Yeri ve Önemi

Çanakkale İli Değerleri Sempozyumları, Biga Değerleri Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 25 - 31 August 2008, vol.1, pp.23-31

Çiğ Süt Pazarlamasında Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin Rolü (Çanakkale-Biga İlçesi Örneği)

VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 15 September 2006, vol.1, pp.538-546

AN OVERVIEW OF THE AGRICULTURAL STRUCTURE OF TURKEY

THE 34th INTERNATIONALSESSION OF SCIENTIFIC COMMUNICATIONS OF THE FACULTY ANIMAL SCIENCE BUCHAREST, Bucharest, Romania, 16 - 18 November 2005, pp.12