Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yenice İlçesi ve Yenice MYO etkileşimi

Yenice Değerleri Sempozyumu, Turkey, 28 - 29 August 2008

Bilgi Toplumunda Otamasyonun Önemi ve Büro Yönetimine Etkileri

5. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, Turkey, 14 - 15 September 2006, pp.38-51

Uzaktan Eğitime Yönelik Etkileşimli Ortaklar Oluşturmada İnternet ve www (web) Kullanımı

Kişisel Gelişimde Çağdaş Yönelimler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 27 - 28 April 2004, pp.487-510

UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK ETKİLEŞİMLİ ORTAMLAR OLUŞTURMADA İNTERNET VE WWW WEB KULLANIMI

KİŞİSEL GELİŞİMDE ÇAĞDAŞ YÖNELİMLER SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 27 - 28 April 2004, pp.487-499