Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Factors affecting the planning and management of urban forests: A case study of Istanbul

Urban Forestry and Urban Greening, cilt.54, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Chemical water parameters of end pit lakes in abandoned coal mines

ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES, cilt.13, sa.13, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

FACTORS AFFECTING ADMINISTRATIVE AND ORGANIZATIONAL SUCCESS IN THE TURKEY'S FORESTRY

APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, cilt.17, sa.4, ss.8713-8735, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Orman Bölge Müdürlükleri açık artırmalı satışlarına katılan alıcıların beklentileri: Marmara Bölgesi örneği

Eurasian Journal of Forest Science, cilt.8, sa.4, ss.338-352, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Factors affecting job satisfaction in Turkish forestry

Turkish Journal of Forestry, cilt.21, sa.3, ss.304-317, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kent halkının rekreasyonel alan kullanımlarının incelenmesi: İstanbul örneği

Ağaç ve Ormaan, cilt.1, sa.1, ss.46-57, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye ormancılığı için alternatif örgütlenme modellerinin geliştirilmesi

Ormancılık Araştırma Dergisi Turkish Journal of Forestry Research, cilt.2018, ss.143-168, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de ormancılık örgütü ve yönetimine ilişkin R’WOT analizi uygulaması

Turkish Journal of Forestry, cilt.2018, sa.3, ss.252-264, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ormancı Teknik Personelin İş Memnuniyeti: İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Örneği

Journal of Faculty of Economics andAdministrative Sciences (ICEBSS 2017 Special Issue), cilt.18, sa.1, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examination of the implementations of taking out of forest boundaries in Istanbul in terms of forestry policy

JOURNAL OF THE FACULTY OF FORESTRY-ISTANBUL UNIVERSITY, cilt.67, sa.2, ss.157-184, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kestane Çubuğunun Verimli Kullanım Olanaklarının İncelenmesi

4th International Non-Wood Forest Products Symposium, Bursa, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2018

Mantar İşleme Tesislerinin Durumu ve Sorunları: İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü

4th International Non-Wood Forest Products Symposium, Bursa, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2018

Ekonomik Öneme Sahip Yenilebilir Doğal Mantarlar: İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü

4th International Non-Wood Forest Products Symposium, Bursa, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2018

Türkiye’de Ormancılık Örgütü Ve Yönetimine İlişkin R’wot Analizi Uygulaması

II. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Sempozyumu (Bilmes 2018), Ürgüp/Nevşehir, Türkiye, 5 - 08 Temmuz 2018, cilt.1, ss.491-492

Türkiye Ormancılığında Yönetsel ve Örgütsel Başarıyı Etkileyen Faktörler

II. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Sempozyumu (Bilmes 2018) Özet Kitabı, Nevşehir, Türkiye, 5 - 08 Temmuz 2018, cilt.1, ss.493-494

Teknik Personelin Atama-Yükseltme ve Rotasyon Konularındaki Yaklaşımlarının İrdelenmesi: İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Örneği

IV. Ulusal Ormancılık Kongresi: İnsan Doğa Etkileşiminde Orman ve Ormancılık, Türkiye, 15 - 16 Kasım 2017

Job Satisfaction of Forestry Technical Staff: The Case Of Regional Forest Directorate of Istanbu

2nd International Conference on Economics Business Management and Social Sciences, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 10 - 14 Mayıs 2017

Some Physical and Mechanical Properties of Juvenile Chestnut Shoots

International Forestry Symposium (IFS 2016), Kastamonu, Türkiye, 7 - 10 Aralık 2016, cilt.1, ss.650-653

Non-Wood Forest Products Production Policy and Marketing in Turkey

Forest Products Society’xxs 67th International Convention Forest Products in a Global Sustainable Economy, Austın/Texas, Amerika Birleşik Devletleri, 9 - 11 Haziran 2013

Kitap & Kitap Bölümleri

Organizational Commitment of Forestry Technical Staff: TheCase of the Istanbul Regional Directorate of Forestry

Current Trends in Science and LandscapeManagement, Recep EFE, Murat ZENCIRKIRAN, Jan A. WENDT, Zeynal TUMSAVAS, Halil UNAL, Bilyana BORISOVA, Editör, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofya, ss.531-543, 2017