Education Information

Education Information

 • 2013 - 2018 Doctorate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Sosyal Bilimler Enstitütüsü, Kamu Yönetimi, Turkey

 • 2011 - 2013 Post Graduate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Sosyal Bilimler Enstitütüsü, Kamu Yönetimi, Turkey

 • 2007 - 2011 Under Graduate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Biga İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi, Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  Çevresel etki değerlendirmesi sürecine halkın katılımı sorunu: Çanakkale ili termik santralleri örneği/ Public participation problem at environmental impact assessment process: Case of Çanakkale termic reactors

  Canakkale Onsekiz Mart University, Sosyal Bilimler Enstitütüsü, Kamu Yönetimi

 • 2013 Post Graduate

  Bir yerleşim ve yönetim birimi olarak Türkiye'de mahalle/ Neighborhood in Turkey as a settlement and management unit

  Canakkale Onsekiz Mart University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi