Genel Bilgiler

Kurum Bilgileri

Birim
Tıp Fakültesi
Bölüm
Temel Tıp Bilimleri
Ana Bilim Dalı
İmmünoloji

İletişim

E-posta
ndemir@comu.edu.tr
Web Sayfası
tıp.comu.edu.tr
İş Telefonu
+90 286 218 0018 Dahili: 2079
Ofis
Tıp Fakültesi Dekanlık Binası
Posta Adresi
ÇANAKKALE 18 MART ÜNiVERSiTESi TIP FAKÜLTESİ ÇANAKKALE/TÜRKiYE