İletişim

Adres Bilgileri

  • Tıp Fakültesi Dekanlık Binası

  • ÇANAKKALE 18 MART ÜNiVERSiTESi TIP FAKÜLTESİ ÇANAKKALE/TÜRKiYE

E-posta Bilgileri

Telefon Bilgileri