Education Information

Education Information

  • 2002 - 2009 Doctorate

    Ege University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

  • 1999 - 2002 Postgraduate

    Canakkale Onsekiz Mart University, Turkey

  • 1995 - 1999 Undergraduate

    Istanbul University, Faculty Of Literature, Batı Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü, Turkey