Academic and Administrative Experience

Non Academic Experience

  • 2002 - Continues Öğretim Görevlisi

    Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

  • 1991 - 2002 Öğretmen

    Milli Eğitim BAKANLIĞI