Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Namaz ve Ahlaki Olgunluk İlişkisi

Dini Araştırmalar, vol.19, no.50, pp.103-133, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Gelişimle İlgili Teoriler ve Dini Tecrübe II

ERUIFD, no.15, pp.121-157, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Gelişimle İlgili Teoriler ve Dini Tecrübe I

ERUIFD, no.14, pp.63-87, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Ergenlik Psikolojisi

Ezine Eğitim ve Kültür Dergisi, no.1, pp.40-42, 2008 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Üniversite Öğrencilerinin Batıl İnanç Düzeylerini Etkiliyen Bazı Faktörler

4th International Social Research and Behavioral Sciences Symposium October 19-21, 2019 /Antalya, Turkey 4th International Social Research and Behavioral Sciences Symposium October 19-21, 2019 /Antalya, Turkey 4th International Social Research and Behavioral Sciences Symposium October 19-21, 2019 /Antalya, Turkey, 19 - 21 October 2019, pp.47-67

DİN GÖREVLİLERİNİN ÖLÜM KAYGISI DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

4th International Scientific Research Congress (IBAD-2019)Uppsala, SWEDEN, 25 - 26 April 2019, pp.127-143 Sustainable Development

Avrupalı Türk Müslüman Azınlığa Ait Gençlerde Ahlaki Olgunluk ve Dindarlık: Avusturya örneği

3rd Eurasian Conference on Language and Social Sciences, ECLSS, Antalya, Turkey, 27 - 29 June 2018, pp.204-225

”Tevbe ve İstiğfar Manevi Onarım,”TRT Diyanet İftarı Beklerken Programı-Ramazan 2018

TRT Diyanet İftarı Beklerken Programı-Ramazan/2018, İstanbul, Turkey, 10 June 2018

ETHICAL MATURITY AND RELIGIOSITY IN YOUNG PEOPLE OF EUROPEAN TURKISH-MUSLIM MINORITY: AUSTRIAN EXAMPLE

The Third Eurasian Conference on Language and Social Sciences (ECLSS 2018), Antalya, Turkey, 27 - 29 May 2018 Sustainable Development

A QUALITATIVE RESEARCH ON PRAYER (SALAT) CONSCIENCE

The Third Eurasian Conference on Language and Social Sciences (ECLSS 2018), Antalya, Turkey, 27 - 29 May 2018

Oruç Psikolojisi. TRT Diyanet, Yeni Güne Merhaba Programı, Mayıs-2018, Ankara

TRT Diyanet Yeni Güne Merhaba Programı, Ankara, Turkey, 22 May 2018

İslam ve Kadın:Güncel Dini Meselelere Çözüm Odaklı Yaklaşımlar” konulu Çalıştay-DİB Ankara-Nisan-2018

slam ve Kadın:Güncel Dini Meselelere Çözüm Odaklı Yaklaşımlar” konulu Çalıştay-, Ankara, Turkey, 18 - 20 April 2018

”Kur’xxan ve Sünnet Ekseninde Asr-ı Saadette Kadın ve Adalet”, 8 Mart 2018 Kadınlar Günü Paneli/Çanakkale İl Müftülüğü

8 Mart 2018 Kadınlar Günü Paneli- Çanakkale İl Müftülüğü, Çanakkale, Turkey, 08 March 2018 Sustainable Development

Yetim ve Mazlumlara. Sığınak Oiarak Hz. Peygamber (s.a.s)

Mevlid Kandili Programı (Diyanet-İl Müftülüğü), Çanakkale, Turkey, 29 November 2017

Hastalara Yönelik Manevi Bakım Konusunda Sağlık Çalışanlarının Manevi Destek Algılarının Belirlenmesi ve Manevi Destek Algısının Bazı Değişkenlerle İlişkisi ..

RESSCONGRESS_2017_ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Malaga, Spain, 3 - 05 November 2017, pp.178

PSYCHOLOGICAL HEALTH AND HAPPINESS IN IBN HAZM’S SYSTEM OF THOUGHT

1st International Congress On Social Sciences (USOS 2017), Malaga, Spain, 18 - 24 September 2017, pp.143

Yetişkinlerde Ölüm Kaygısı ve Dindarlık

1st International Congress On Social Sciences (USOS 2017), Malaga, Spain, 18 - 24 September 2017, pp.99 Sustainable Development

PERCEPTIONS OF RCMK (RELIGIOUS CULTURE AND MORAL KNOWLEDGE) TEACHER CANDIDATES RELATED TO SERVING THE PUBLIC PRACTICES COURSE

2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences (IBAD-2017) April 20-23, 2017 – Istanbul, TURKEY, İstanbul, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.132

EXAMINATION WITH REGARD TO CERTAIN VARIABLES OF THE ATTITUDES OF RELIGIOUS CULTURE AND MORAL KNOWLEDGE COURSE TEACHER CANDİDATES TOWARDS MULTICULTURAL EDUCATION

2nd International Leading Teachers Summit,[Cross-cultural Education and Multicultural Experiences in Education], Üsküp, Macedonia, 15 - 19 July 2016, pp.285-301

Relationship Between Prayer and Ethical Maturity

VIII.INTERNATİONALCONGRESS OF EDUCATİONAL RESEARCH, 5 - 08 May 2016, pp.23

ATTİTUDES OF THEOLOGY FACULTY STUDENTS TOWARDS TEACHİNGAS AN OCCUPATION

VIII. INTERNATİONAL CONGRESSOF EDUCATİONAL RESEARCH, 5 - 08 May 2016, pp.23

Göç Bağlamında Kadın ve Dayanışma

8 Mart Kadınlar Günü, Çanakkale, Turkey, 08 March 2016 Sustainable Development

Oruç ve Mutluluk İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Araştırma

İslam ve Tıp, Tbb-ı Nebevi Kongresi, Adana, Turkey, 7 - 10 October 2015

RELATIONSHIP BETWEEN PRAYER AND SELF ESTEEM IN THE CONTEXT OF MENTAL HEALTH

ULEAD 2015 Annual Cogress, Edirne, Turkey, 7 - 10 October 2015, pp.180 Sustainable Development

CAN FASTING BE AN ANGER CONTROL METHOD A PSYCHO SOCIAL EXAMINATION ON ISLAMIC FASTING

ULEAD 2015 Annual Cogress, Edirne, Turkey, 7 - 10 October 2015, pp.179

Fasting and Anger From A Psychological Perspective

Congressof the International Association for the Psychology of Religion-2015, İstanbul, Turkey, 17 - 20 August 2015, pp.127-128

Oruç ve Ruh Sağlığı Çanakkale TON TV Ramazan İftar Programı

Ton TV Ramazan Programı, Çanakkale, Turkey, 20 June 2015

Hz Peygamber Hanesinde Yetişmiş Bir Kadın Hz Aişe Validemiz İsimli Tebliğin Müzakeresi

Hz.Peygamber ve İnsan Yetiştirme Düzenimiz Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 18 - 20 April 2014, pp.383-389

Asr Saadetten Günümüze Kadın

8 Mart Kadınlar Günü /Ezine Müftülüğü, Çanakkale, Turkey, 09 March 2015

Modern Hayatta Kadın

8 Mart Kadınlar Günü /Çan Müftülüğü, Çanakkale, Turkey, 07 March 2015

Interested Perants Attitudes and Religiosity

Synergien entdecken - Unterschiede erforschen Deutsch-türkischer Workshop zur Islamischen Religionspädagogik, Tuebingen, Germany, 8 - 09 January 2015

Asr ı Saadet den Günümüze Kadınların İbadet Hayatı ve Cami Eğitimi

Din ve Bugün / ÇOMÜ Kampüs Efem, Çanakkale, Turkey, 24 October 2014

Oruç İbadetinin Psikolojik Faydaları

Çanakkale 17 TV, Ramazan İftar Programı, Çanakkale, Turkey, 17 October 2014

Hz Peygamber Döneminde Kadınların Toplu İbadetlere Katılımı ve Cami Eğitimi

16 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası /Çan Müftülüğü, Çanakkale, Turkey, 16 October 2014

Psiko sosyal Açıdan Oruç

Çanakkale Müftlüğü Ramazan Programları, Çanakkale, Turkey, 10 October 2014

Yüksek Din Öğretimi Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Din Eğitimde Kalite Çalıştayları I, Konya, Turkey, 18 - 19 June 2014

Modern Toplumda Kadının Annelik Rolü ve Annelik Psikolojisi

ÇOMÜ Kampüs FM /Anneler Günü, Çanakkale, Turkey, 02 May 2014

Hz Muhammed s a v ve Kadın

Çanakkale Açık Ceza Evi Mahkumlarına Konferans, Çanakkale, Turkey, 29 April 2014

Religion and Depression ın Youth An Empirical Study on University Students

ULEAD 2014 Annual Cogress, İzmir, Turkey, 25 - 27 April 2014, pp.139

Kadının Toplumsal Statüsü

Kadın ve Toplum Paneli/ Eğitim Birsen 8 Mart Kadınlar Günü Etkinliği, Turkey, 08 March 2014

Cahiliyye Devrinde Ve Hz Peygamber Döneminde Kadın

Osmanlı'da Kadın Paneli / 8 Mart Kadınlar Günü Etkiniği-Troia Kültür Merkezi, Çanakkale, Turkey, 07 March 2014

Tüketim Psikolojisi ve Tüketim Ahlakı

ÇOMÜ Kampüs FM /Tüketim Haftası, Çanakkale, Turkey, 01 November 2013

Psikolojik Olarak Din ve Kimlik

ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi Akademik Gelişim Programı, Çanakkale, Turkey, 12 June 2013

Üniversiteli Öğrencilerde Dindarlığı Etkileyen Bazı Faktörler

ULEAD 2013 Annual Cogress, Nevşehir, Turkey, 31 May - 02 June 2013, pp.139

İslam da Bir Anne Olarak Kadın

12 Mayıs Anneler Günü İle İlgili Etkinlik/Çanakkale Eğitim Bir Sen Sendika Binası, Çanakkale, Turkey, 12 May 2013

Ergenlik Dönemi ve Problemleri Bir Ergen Problemi Olarak Okul Başarısızlığı ve Verimli Ders Çalışma Yöntemleri

Çanakkale Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu, Çanakkale, Turkey, 21 March 2013

İslama Göre Anne Babanın Çocuk Yetiştirmedeki Sorumlulukları Çocuğun Eğitiminde Ailenin Yeri ve Önemi

Çanakkale Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu, Çanakkale, Turkey, 25 February 2012

Tarih Boyunca Kadın

8 Mart Kadınlar Günü İle İlgili Etkinlik/Çanakkale Eğitim Bir Sen Sendika Binası, Çanakkale, Turkey, 08 March 2011

Books & Book Chapters

Benlik Saygısı ve Din

Akademisyen Kitabevi, Ankara, 2018

İbadet Psikolojisi

in: Din Psikolojisi, A.Bahadır, Editor, AÖF, Erzurum, pp.1-48, 2018

DKAB Öğremen Adaylarını Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine İlişkin Algıları

in: İlahiyat’ta Akademik Araştırmalar, Tanja Soldatovic,Nihada Delobegovic Dzanic,Veli Atmaca, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.61-85, 2018

Oruç ve Mutluluk

Emin Yayınları, Bursa, 2017

Namaz İbadetinin Ruh Sağlığı Açısından Bazı Değişkenlerle İlişkisi

in: Din, Değerler ve Sağlık, Hayati Hökelekli, Editor, DEM, İstanbul, pp.347-419, 2017

Oruç ve Mutluluk

Kriter Yayınevi, 2015

Dini İnanç, İbadet ve Duanın Umutsuzlukla İlişkisi Üzerine

in: Gençlik, Din ve Değerler Psikolojisi, Prof. Dr. Hayati Hökelekli, Editor, 1.Baskıankara Okulu Yayınları, 2.Baskı Dem Yayınları, Ankara, pp.183-209, 2002