Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ENERGY-MOMENTUM DISTRIBUTIONS OF FIVE-DIMENSIONAL HOMOGENEOUS-ANISOTROPIC UNIVERSES

INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS D, cilt.21, sa.10, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Energy and Momentum of Higher Dimensional Black Holes

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL PHYSICS, cilt.51, sa.5, ss.1545-1554, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

TOTAL ENERGY AND MOMENTUM OF FIVE DIMENSIONAL KALUZA-KLEIN SPACETIME

BALKAN PHYSICS LETTERS, cilt.20, sa.201030, ss.255-268, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Energy-Momentum Localization of Five Dimensional Kasner-Type Space-Time

Balkan Physics Letters, cilt.20, sa.201021, ss.181-193, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Decay of Massive Scalar Field in a Rotating Universe

12th Regional Conference on Mathematical Physics, Islamabad, Pakistan, 27 Mart - 01 Nisan 2006