Education Information

Education Information

 • 1994 - 1999 Doctorate

  Anadolu University, Instıtute Of Socıal Scıences, İşletme / Yönetim Ve Organizasyon, Turkey

 • 1992 - 1994 Postgraduate

  Anadolu University, Instıtute Of Socıal Scıences, İşletme / Yönetim Ve Organizasyon, Turkey

 • 1988 - 1992 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, İşletme, Turkey

Dissertations

 • 1999 Doctorate

  Bilişim Teknolojilerinin Dönüşen Yönetim ve Örgüt Yapısına Etkileri

  Anadolu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme / Yönetim Ve Organizasyon

 • 1994 Postgraduate

  İşletmelerarası İşbirliği Stratejilerinin Sinerjik Boyutları

  Anadolu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme / Yönetim Ve Organizasyon